Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Kállay Gyula Zoltán: A kultúra mint érték – egy zárókonferencia margójára


2019-12-15

Kállay Gyula Zoltán: A kultúra mint érték – egy zárókonferencia margójára

2019. november 28-án került megrendezésre a „Kultúra, mint érték” konferencia, amely egyben a debreceni székhelyű KultúrÁsz Közhasznú Egyesület Egyetemes kultúra elnevezésű európai uniós projektjének zárókonferenciája volt. A projektgazda szervezet mellett a zárókonferencia megszervezésében és lebonyolításában együttműködött a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottság Művelődéstudományi Munkabizottsága, valamint a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszéke is.


A projekt alapvető célja volt, hogy a bevont külföldi partnerszervezetekkel (lásd lejjebb) együttműködve olyan, a kulturális szakterületen található módszereket, eljárásokat és jó gyakorlatokat tárjanak fel a szakemberek, amelyek hozzájárulnak a nemzettudat megtartásához, fejlesztik a helyi identitást, közösséget építenek, segítik az önkéntesség elterjedését, a hagyományok átörökítését és a fiatalok szülőföldön tartását. A két éves projektidőszak alatt kiemelt feladatként volt jelen a Kárpát-medencei magyarság hagyományőrző, önkéntes alapon szerveződő kulturális gyakorlatának megismerése, jó gyakorlatok adaptációja hazai viszonyok között az együttműködő partnerek egymástól való kölcsönös tanulási elvének szem előtt tartásával.

 

Az egynapos zárókonferenciának Debrecen adott otthont. A projektgazda szervezet ide várta a projektben együttműködő partnerek képviselőit, ennek köszönhetően szép számban érkeztek a megvalósításban közvetlenül vagy közvetve részt vevő kollégák Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és Magyarországról egyaránt. A megvalósításban részt vevőkön túl a konferencia nyitott volt minden kedves érdeklődő számára, így számos egyéb vendéget, így a szervező akadémiai munkabizottság és egyetemi tanszék munkatársait, valamint közösségszervezés BA, kulturális mediáció MA, közöségi művelődés tanári OMA szakos egyetemi hallgatókat is köszönthettek a látogatók között a szervezők. A zárókonferencián több mint száz jelenlévő regisztrált.

A konferencia napja délelőtt 10 órakor megnyitóval vette kezdetét dr. Szabó Irma levezető elnök tolmácsolásában. Ezt követően a projekt szakmai vezetője, Kállay Gyula Zoltán előadásában összefoglalta a projekt két évének eseményeit, eredményeit. A projektbemutató után dr. Juhász Erika, az egyesület elnöke „Kultúra és közösség határokon át egy kutatás mentén” című tanulmányában bemutatta a projekt során megvalósított nemzetközi kutatás főbb eredményeit. A közös ebéd után a nap későbbi részében a résztvevők előadásokat hallgathattak az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi kulturális közösségekről.

Az erdélyi kulturális közösségeket dr. Széman Emese Rózsa mutatta be az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület képviseletében. A kárpátaljai kulturális közösségeket Kudlotyák Krisztina ismertette a Pro Cultura Subcarpathica részéről, míg a felvidéki közösségekről Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke beszélt. A magyarországi kulturális esetekről Bordás István, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke tartott előadást.

Az együttműködő partnerországok kulturális közösségeinek megismerése után kulturális jó gyakorlatok bemutatására is sor került. Erdélyi részről két előadást hallgathattak meg a résztvevők, amelynek során Dávid Lajos, a Teleki Magyar Közösségi Ház vezetője egy Máramaros megyei esetet mutatott be, míg Fodor Emőke a Téka Alapítvány képviseletében Kolozs megyei esetről beszélt előadásában. A kárpátaljai kulturális jó gyakorlatot Gabóda Éva, az ukrajnai Education of the Future szervezet munkatársa mutatta be, míg a magyarországi kulturális jó gyakorlatról Pete Nikoletta, a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület alelnöke tartott előadást. A zárókonferencia szakmai része a zárószót követően ért véget.

A napot egy informális, de a szakmaiságot nem mellőző vacsora zárta, amelynek során a bevont szakembereknek is lehetősége nyílt arra, hogy kifejezzék, hogy számukra mit adott a projekt két éve, az együttműködés és az új kapcsolatok. Az este folyamán egyértelműen kiderült az, ami már a projekt során is körvonalazódott, hogy a projekt nem csupán szakmai, hanem baráti együttműködéssé alakult át. A megvalósítók reménykednek benne, hogy a projekt két éve és a sikeres zárás további együttműködések kezdeményezését fogja eredményezni, amelynek a lehetőségeiről már a záróvacsora keretében elindult a beszélgetés.

 

A projekt főbb adatai:

Támogatás forrása: EFOP-5.2.2-17-2017-00065

Támogatási időszak: 2018. március 01. – 2020. február 29. (24 hónap)

Elnyert összeg: 49.749.687 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás jellege: vissza nem térítendő

Projekt honlapcíme: www.egyetemeskultura.com