Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat alapvetései

A Kulturális Szemle a Kárpát-medencei magyar vonatkozású és/vagy magyar nyelven publikált kulturális értékek, hagyományok és újítások bemutatását és elemzését közzéadó interdiszciplináris online tudományos folyóirat.

A Kulturális Szemle küldetésnyilatkozatának fő alapvetései az alábbiak:

1. A Szemle írásaival a kultúra széles spektrumán, de elsősorban a közművelődés és a közösségi művelődés témaköreiben, illetve az ezekkel kapcsolatba hozható témákban kíván írásokat megjelentetni.

2. A Szemle egyaránt vállalkozik arra, hogy bemutassa a tudományos relevanciával bíró fontos kutatásokat, tanulmányokat éppúgy, mint a témakörébe tartozó köteteket és konferenciákat, műhelymunkákat.

3. A Szemle témái és/vagy szerzői a Kárpát-medencei magyar térséghez kötődnek.

4. A Kulturális Szemlébe a tudományos etika betartásával lehet publikálni, amely etikai elvek tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexét vesszük alapul.

5. A Kulturális Szemle fő szerzői egyetemi oktatók, doktoranduszok, felsőoktatási hallgatók, kutatók, és természetesen a kulturális színtereken dolgozó szakemberek egyaránt.

6. A Kulturális Szemle online formában jelenik meg, hogy minél szélesebb körben elérhető legyen a célközönsége számára.

7. A Kulturális Szemle célja, hogy minél tágabb tudományos-szakmai kör szellemi támogatásával működhessen.

8. Az interdiszciplináris online tudományos folyóirat a Kárpát-medence magyar kulturális szakembereinek egy szakmai hálózatát kívánja összefogni.