Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Archívum

Tisztelt Érdeklődő! Kedves Olvasó!
Az alábbi linkekre kattintva lehetősége van a teljes folyóirat letöltésére lapszámonként pdf fájlban, illetve az egyes cikkek megtekintésére:

KULTURÁLIS SZEMLE 15. SZÁM (2020/3. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Fehér Gyöngyvér Rozália: Két kulturális identitásőrző és értékmentő program, amely összeköti a magyarságot [1]
Juhász Erika – Márkus Edina – Benkei-Kovács Balázs: A közösségszervezés BA alapszakos szakos hallgatók motivációjának és kompetenciának vizsgálata, Magyarországon
Juniki Mária: Esztétikai-művészeti nevelés, mint a közösségfejlesztés alternatív eszköze
Morvay Szabolcs – Ponyi László: A közművelődés és az agorák szerepvállalása a kreatív városokban

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bozsó Renáta – Nagy Angelika – Újvári Edit: A regionális, lokális kulturális örökségek és a lokális identitás összefüggései – a helyi értéktárak funkcióinak felmérése a Vajdaságban
Németh János: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - V. rész. Az egész életen át tartó tanulás és a kultúraközvetítés hagyományai Magyarországon

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Fekete Anna – Benkei-Kovács Balázs: Image and Prestige – Cultural Places for the Youth: a Research on Attendance trends, decrease in use and the possibility of rediscovery
Fekete Rita: Túristvándi település a közművelődés tükrében
Gyura Réka: Tágra zárt szemek másképpen, avagy az ifjúság lehetőségei közművelődés terén
Mezei Anna: A kulturális közösségfejlesztés módszertana – Újtikos közösségfejlesztési folyamatának elemzése
Oszterman Dorottya: Az egész életre kiterjedő tanulás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közművelődésben

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Illik Péter: Kinek a pécsi pszichéje? Recenzió Erdős Zoltán „Hat nap látszik az égen” Pécs és a pécsiek története 1526-tól 1543-ig című kötetéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Hadházi Rita: Kultúrakutatás az ONK keretében

KULTURÁLIS SZEMLE 14. SZÁM (2020/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Kuglics Gábor: Közművelődés Püspökmolnári területén a két világháború között
Szabó Irma: Gondolatok és tények a közművelődés minőségfejlesztési programjának elfogadásáig vezető útról
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra: A közösségszervezés lehetőségei egy életút tükrében - Kakuk Pál
Török Károlyné Miszori Marianna: A közösségfejlesztés lehetőségei az Őrségben a XXI. században (Közösségépítő folyamat három őrségi településen)

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kocsis, Mihály – Koltai, Zsuzsa – Reisz, Terézia: Best Practices and Challenges of the Cultural Institutions in Baranya County Villages
Németh János: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozfiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - IV. rész - Huszadik századi törekvések

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Csaba Alexa: Hangadók az ifjúság szociális életében
Fekete Anna – Benkei-Kovács Balázs: Imázs és presztízs – Az ifjúsági közösségi színterek látogatottsági trendjeinek vizsgálata: elfordulás vagy pálfordulás
Herczegh Judit – Halász Dániel: Online játékos közösségek és platformjaik az információs társadalomban
Madarász Réka: Kulturális alapú gazdaságfejlesztés Noszvajon
Marosán Gréta: Kulturális alapú gazdaságfejlesztési gyakorlatok Biharban [1]
Mohos Edina – Ponyi László: Az ifjúság szabadidő-felhasználási és kultúrafogyasztási szokásai

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: Recenzió dr. Ponyi László Közművelődés és romák című könyvéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Orsolya Deák – Gyula Zoltán Kállay: Durkó Conference ONline

KULTURÁLIS SZEMLE 13. SZÁM (2020/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Kocsis Mihály – Koltai Zsuzsa – Nemes Krisztina – Reisz Terézia: Infrastruktúra, eszközellátottság és finanszírozás a Baranya megyei falvak közművelődésében
Lanczendorfer Zsuzsanna: Szellemi kulturális örökségünk egy győri kékfestő család munkásságán keresztül (I. rész)
Tóthné Boda Éva Mária: Az informális és a nem formális tanulás különböző színterei

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Németh János István: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - III. rész A kulturális antropológia nézetei az egész életen át tartó kúltúraelsajátításról
Renáta Bozsó – Angelika Nagy – Edit Újvári: Intersections of Regional and Local Cultural Heritage and Local identity - Assessing the Functions of Local Repositories of Values in Vojvodina
Róbert M. Drabancz – Szilárd Mészáros: The Cultural Heritage of the “Kuruc” World in Transcarpathia [1]

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Bajusz Erika: A közművelődés szerepe és funkciója a magyarságtudat megőrzésében – egy erdélyi település, Vízakna példáján keresztül
Farkas Enikő Bianka: A Pécsi Kulturális Központ szerepe a Pécsi Tudományegyetem közösségszervező szakos hallgatóóinak közművelődési lehetőségeiben
Hacsavecz Éva: Értékfeltárás és közösségfejlesztés Bélapátfalván
Halász Dániel: Magyar kulturális értékek közvetítése egy videojatékon keresztül
Koncz Andrea: Kórusok, mint közösségek Kecskeméten
Magné Szaitz Éva: Az amatőr színjátszás céljai, lehetőségei Csongrád-Csanád megyei és határon túli példákon keresztül

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: Közösségi terek és élmények, avagy a berva völgyi „Ötös” képekben és szavakban elbeszélt története

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Deák Orsolya – Kállay Gyula Zoltán: Durkó Mátyás konferencia ONline

KULTURÁLIS SZEMLE 12. SZÁM (2019/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Kleisz Teréz: Elméleti látószögek a jelenkori közösségek állapotáról és a közösségfejlesztés lehetséges céljairól
Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra - 3. rész - Szárszó 1942, Lillafüred 1942, Szárszó 1943

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Barabási Tünde – Hajdu Barbara: A társadalmi innováció Udvarhelyszéki esetpéldája
Németh János István: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - II. rész Az újidealisták nevelési eszménye

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Barnucz Anita: Az átalakuló felnőttképzés jogszabályi környezete a közművelődés tükrében
Farkas Éva: Az értéktárak működésnek jogi szabályozása, szerepük az átörökítésben és a közösségépítésben
Fekete Rita: Kistelepülések közművelődésének fejlesztési lehetőségei – Túristvándi közösségi felmérése mentén [1]
Marosán Gréta – Márkus Edina: A kreatív gazdaságtól a kulturális alapú gazdaságfejlesztésig [1]
Svidró Ibolya: Kulturális állapotfelmérés a közművelődési intézményrendszerben [1]
Székely Ákos: Emberi Erőforrás Menedzsment a Minőségfejlesztés jegyében a Közművelődésben - I. rész

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Dudok Dávid: Közösségi részvételi alapú működés kulturális intézményekben. Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.): A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - NMI Művelődési Intézet - Orsz

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Kállay Gyula Zoltán: A kultúra mint érték – egy zárókonferencia margójára

KULTURÁLIS SZEMLE 11. SZÁM (2019/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Márkus Edina: A nonprofit szektor hazai helyzete, különös tekintettel a kulturális célú szervezetekre
Oszlánczi Tímea: A közművelődés jogszabályi változásainak fő irányvonalai
Ponyi László – Svidró Ibolya: Közművelődési intézmények és közösségi színterek társadalmi beágyazottsága és szerepvállalása, az intézményi civil partnerségek jellemzői Közművelődési intézmények és közösségi színterek reprezentatív felmérése - 1. rész
Pusztai Bertalan: Falusi és kisvárosi fesztiválok: közösségi szokások vagy a helybelieket kiábrándító szervezett események
Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra - 2. rész - A népi írók a Margitszigeten, 1934-ben Történelmi egyházak az ifjúság szolgálatában A Soli Deo Gloria és a Kabay Márton Kör Kálvin tér, 1942
Takács-Miklós Márta – Kary József: A minőség kérdése a közművelődésben: rendszerek és sajátosságok

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Julianna Farkas: The Ideal of Man and Behaviour Culture in the Renaissance
Németh János István: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - I. rész

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Kovácsné Biczó Klaudia: A társadalmi tőke megjelenése egy kistelepülés közösségi művelődésében
Marosán Gréta: Információstop a külföldi hallgatók felé A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak korlátai a kulturális események látogatásakor

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: A települési imázs egy közösségi alapú fejlesztési lehetősége: a strorrytelling, mint a lokális márkaépítés eszköze

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Deák Orsolya: Kultúra és közművelődés a 2019. évi HuCER konferencián Egerben

KULTURÁLIS SZEMLE 10. SZÁM (2018/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Bacsa-Bán Anetta: Nyugdíjas Egyetem - Mindenki Egyeteme Dunaújvárosban
Bozsó Renáta: A munkás-művelődéstől a médiaintegrációig Az OTDK Közművelődési, Andragógiai alszekciójában szereplő dolgozatok rezüméinek tartalomelemzéséből
Cseri Kinga: A pedagógiai kultúraváltás interdiszciplinális és egzisztenciális megközelítése
Horváth Ágnes: Az ifjúságsegítő képzés tapasztalatinak alkalmazása az ifjúsági közösségszervezők képzésénél
Keczer Gabriella – T. Molnár Gizella: A helyi igényekre épülő, gazdaságot szolgáló felsőoktatás koncepciója ─ A Georgikon megalapításától a közösségi képzési központokig
Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra - 1.rész
Szóró Ilona: Értékvesztés – értékmentés. Vita az olvasókörök feloszlatásáról
Vincze Szilvia: A közösségi művelődés osztatlan tanárszak

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Juhász Erika – Kenyeres Attila Zoltán: A kulturális tanulás esetei

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Horváth Zoltán: Népfőiskolák, a közművelődés megújuló színterei

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Márkus Edina: Recenzió a Nemzeti Művelődési Intézet Tudástár a közösségi művelődésben című sorozatáról

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Deák Orsolya: Hetedik alkalommal zajlott Debrecenben a Durkó Mátyás emlékére rendezett konferencia

KULTURÁLIS SZEMLE 9. SZÁM (2018/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Bozsó Renáta – Kávai Zsuzsanna – Szirmai Éva: Szakkollégiumok: Identitásalakítás? Közösségfejlesztés? Tehetséggondozás?
Drabancz Róbert: A „történelem vége” a húszas évek magyar kultúrpolitikai gondolkodásában
Gulyás Sándor: Egy kistelepülés közösségek képekben – közösségi kiállítás
Kenyeres Attila Zoltán: A dokumentumfilmekből történő tanulás szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban
Kuthy-Megyesi Judit – Takács-Miklósi Márta: Az egész életre kiterjesztett, élethosszig tartó tanulás a közművelődés tükrében
Szabó József: Játékos-kompetenciák

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Szirmai Éva: Ahogy azt az amerikaiak elképzelik… Szervezeti kultúra és kulturális sztereotípiák
Tarbay Gabriella: Birodalmi álmok és megvalósításuk Bandungban

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Horváth Zoltán: Múltat akartam csinálni a családomnak – Esettanulmány a holokauszt utáni zsidó kulturális átörökítés nehézségeiről
Szűcs Tímea: Az épülő állam megörökítői. Magyar származású fotográfusok Palesztinában/Izraelben

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: Utazás a szlovákiai magyar kultúra mezsgyéjére. Recenzió Liszka József Határvidékeken című könyvéről (Kiadja a Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom-Somorja, 2016. 654p.)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Deák Orsolya – Dr. Juhász Erika: A közművelődés és művelődéstudomány megjelenése a debrecenben megrendezett XIV. MELLearN konferencián

KULTURÁLIS SZEMLE 8. SZÁM (2017/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Kenyeres Attila Zoltán – Juhász Erika: A kulturális közfoglalkoztatottak szabadidős kulturális aktivitásai
Morva Péter: Az 1974-es közművelődési határozat hatása a kor Magyar Rádiójának fiataloknak szánt műsorkészítésére, az Ifjúsági- és Gyermekosztály helye a közművelődés rendszerében [1]
Ponyi László: Roma közösségi házak kialakulása, előzményei – nemzetközi és hazai tapasztalatok
Szabó József: Játékvilág
Szóró Ilona: A tanítók szerepe az agráregyesületek életében, az 1940-es években
Vehrer Adél: Közösségekben művelődő idősek, mint példaképek

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bakos Kinga: Hargita megyei pedagógusok vallásossága
Cseri Kinga: Az interkulturalitás vallási vetületei

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Gégény János: A közművelődési statisztikai adatszolgáltatók infokommunikációs fejlettsége – változások és változatlanságok
Tóth Johanna – Kékes Szabó Marietta: Párkapcsolati életciklusok napjainkban és a magyar népmesék világában

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Szabó Péter Ottó: Képzésről és művelődésről történeti és gyakorlati síkon. Recenzió Juhász Erika „A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon” című kötetéről (Debrecen, Csokonai Kiadó, 2016.)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Deák Orsolya: A művelődéstudomány megjelenése a XVII. Országos Neveléstudományi Konferencián

KULTURÁLIS SZEMLE 7. SZÁM (2017/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Bérces Viktor – Domokos Andrea: A szoftverek és a zeneművek büntetőjogi védelme
Márkus Edina – Megyesi Judit: A kultúra civil partnerei
Ponyi László: „Isten háta mögötti kontextusok” Közösségtanulmányok, kisebbségi közösségek kutatásának módszertani alapjai
Simándi Szilvia: A tanulókörök mint a felnőttkori művelődés lehetséges színterei, módszertani vetületei
Tengely Adrienn: A Mária-kongregációs könyvtárak a 20. század első felében

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Juhász Erika: A kulturális tanulás nemzetközi vonatkozásai
Vehrer Adél – Belényesi Izabella: Erdélyi magyarok a romániai munkaerő-piacon

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Kovács Henrietta: A közösségfejlesztés alapjai és a többfunkciós közösségi terek
Szűcs Tímea: A magyarországi zsidóság útja az ősi földre

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Juhász Erika – Ponyi László: A saját fejünkkel gondolkodni! Recenzió „Trencsényi Imre: KÖZÖSSÉG – MŰVELŐDÉS – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS – Válogatott tudósítások 1980–2010” című könyvéről (Fapadoskönyv.hu Kiadó – Új Helikon Bt. 2015.)
Szabó József: Márkus Edina: Amikor a harmadik az első… A civil szektorról többféle nézőpontból című könyvéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Deák Orsolya – Kovács Henrietta: Tudomány, felsőoktatás, kultúra — A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 13. szekciója

KULTURÁLIS SZEMLE 6. SZÁM (2016/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

A. Gergely András: Félszáz év valóságfilmezés /Közlési ortodoxia, avagy a valóság minden tűzön-vízen át/
Arapovics Mária: A közösségfejlesztés alapfogalmai és a kulturális közösségfejlesztés paradigmái
Szirmai Éva: A Rosztától a mangáig in memoriam Rubovszky Kálmán
Tamusné Molnár Viktória: A szabadművelődés kulturális-művészeti hatása Debrecenben
Újvári Edit: Kulturális és közösségi élet – egyesületi szervezésben A Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület közösségszervező munkája

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Barabási Tünde: A Haáz Rezső Múzeum, mint a nem-formális tanulás színtere

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Izer Boglárka: Szervezeten belüli non-formális tanulás – A Nemzeti Művelődési Intézet „Látó útjainak” hatása
Megyesi Judit: Alkotó művészeti csoportok itthon

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Ponyi László: Íme az ember(állat)! Recenzió Csányi Vilmos: Íme az ember – A humánetológus szemével című könyvéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” – Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. 06. 16-17., Debrecen

KULTURÁLIS SZEMLE 5. SZÁM (2016/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Dudás Katalin: Az integrált többfunkciós szolgáltató terek - IKSZT-k - tevékenysége
G. Furulyás Katalin: A művelődési ház a lakossági vélekedések tükrében
Maróti Andor: Változnia kell a művelődésnek az információs társadalomban?

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Molnár Péter: Nyelvi és nemzetiségi konfliktusok a szlovák munkaerőpiacon
Tankó László: Az aradi minoriták zenei tevékenysége a két világháború között II. (Az előző számban megjelent cikk folytatása)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Magyar Anita: A közművelődési intézmények felnőttképzési tevékenysége regionális megközelítésben
Megyesi Judit: Nem mi találtuk fel! Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) nemzetközi aspektusai

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Csoma Gyula: Recenzió „Maróti Andor: A tanuló felnőtt” művéről
Sz. Molnár Anna: Recenzió „Striker Sándor: A felnőttképzés és a felnőttkori tanulás kultúraelméleti megközelítései” művéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa – Beszámoló a XV. Országos Neveléstudományi Konferenciáról

KULTURÁLIS SZEMLE 4. SZÁM (2015/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Marczin István: A Caffart Képzőművészeti Egyesület közművelődési tevékenysége (társadalmi terek alapján)
Mermeze György Gergő – Szabó József: A Déri Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Tankó László: Az aradi minoriták zenei tevékenysége a két világháború között

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Farkas Zsolt: A szívességbank, mint közösségfejlesztő eszköz hozadékai
Kovács Henrietta: A kreatív ipar meghatározásai, jellemzői és jelentősége

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Izer Boglárka: Recenzió Szabó János Zoltán: „A fesztiváljelenség” művéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Nevelés- és kultúrakutatás európai szinten Budapesten

KULTURÁLIS SZEMLE 3. SZÁM (2015/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Dudás Katalin: Az amatőr művészeti tevékenység hatása a szubjektív életminőségre és a lelki egészségre
G. Furulyás Katalin: Mit gondolunk a műveltségről?
Novák Erzsébet: Digitális írástudás a szakadék két oldalán
Ponyi László: Kulturális jog – kulturális feladatellátás – kulturális alapellátás. Megjegyzések a kulturális alapellátás fogalom- és rendszerbeli megközelítéseihez
Szabó József: Kultúrandragógia
Szóró Ilona: A műkedvelő tevékenység közösségformáló szerepe az olvasókörökben

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Szűcs Tímea: Alapfokú zenetanulási lehetőségek a Partiumban

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Izer Boglárka: A kulturális közfoglalkoztatás jellemzői
Mászlai Olga: Az idősek non-formális és informális tanulásának főbb színterei, lehetőségei

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Szűcs Tímea: Recenzió „Váradi Judit: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének” művéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Tudományos utánpótlás a kultúrában

KULTURÁLIS SZEMLE 2. SZÁM (2014/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Csizmadia Szilárd – Győri Szabó Róbert – Kovács Norbert: Idősek és az internetes kultúra
Koltai Zoltán – Visszatekintés rövidtávról – a pécsi EKF közvélemény-kutatások tükrében
Márkus Edina: Közművelődés és felnőttképzés a statisztikák tükrében
Maróti Andor: Elmélkedés a műveltségről

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Barabási Tünde: A közművelődés jelene Székelyudvarhelyen. A Városi Könyvtár mint a közművelődési színtér

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Horváth Gábor Barnabás: „Az ember nem szabad, de szabaddá válhatik” Eötvös József nevelési és oktatáspolitikai nézeteiről
Pótfi Melinda: Kulturális fogyasztási mintázatok két debreceni középiskola összehasonlításában

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Kurucz Ildikó: Jelenetek a kultúrafinanszírozás életéből
Újvári Edit: Jelenkorunk jelképei – recenzió

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika: Tudományos eredmények bemutatása és stratégiai együttműködési megállapodás aláírása az Országos Neveléstudományi Konferencián

KULTURÁLIS SZEMLE 1. SZÁM (2014/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Maróti Andor: Közösségi a közművelődés?
Miklósi Márta: A fogvatartottak kulturális jogainak érvényesülése és közösségi művelődése a hazai büntetés-végrehajtási rendszerben
Ponyi László: Közművelődés és tőkeelméletek
Simándi, Szilvia – Boehm, Jan: Kulturális turizmus mint informális tanulási színtér

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Hermann Gusztáv Mihály: „Az esméret világa terjed” – a felvilágosodás útjai a Székelyföldön –
Husz Mária: A kulturális örökségpolitika fókuszpontjairól

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Máté Krisztina: A művelődési és politikai élet kapcsolata 1945 után

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Kozma Tamás: Lehet-e kultúra nélkül élni?

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika: Konferencia Durkó Mátyás emlékére ötödik alkalommal