Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Archívum

Tisztelt Érdeklődő! Kedves Olvasó!
Az alábbi linkekre kattintva lehetősége van a teljes folyóirat letöltésére lapszámonként pdf fájlban, illetve az egyes cikkek megtekintésére:

KULTURÁLIS SZEMLE 22. SZÁM (2023/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Dorn Ernő: A kulturális alapú gazdaságfejlesztés helyzete, lehetőségei Tolna vármegyében (pdf)
Fintor Gábor: A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok fesztivál összehasonlító vizsgálata (2022-es és 2023-as felmérésekkel) a látogatók szemszögéből (pdf)
Horváth Zoltán: A kreatív osztály fogalmának felemelkedése (pdf)
Hübner Andrea – Farkas Julianna – Benkei-Kovács Balázs: Kulturális örökség és tudományos ismeretterjesztés a 19. században – a Liebig kártyák tükrében (pdf)
Ponyi László: Folyamatosság és megszakítottság a közösségi művelődés történeti dimenzióiban (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Brînzan-Antal Cristina: Etnikai határokon átívelő közösségek: Az EMKE szórványban működő magyar civil szervezetek kutatásának elemzése (pdf)
Donka Attila: Az egyházi kulturális értékek szerepe Grúzia turizmusában (pdf)
Hermann Gusztáv Mihály: A Székelyudvarhelyi iskolai színjátszás kezdetei [1] (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Kovács Rebeka – Márkus Edina: Az olvasásnépszerűsítés múltja és jelene – különös tekintettel a POKET közösség tevékenységére (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

D. Babos Zsuzsánna: Recenzió – Képességek a sikeres mindennapokért (pdf)
Kuglics Gábor: Recenzió Márkus Edina és Pete Nikoletta Civil ismeretek a közösségi művelődésben c. könyvéről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Szabó-Nagy Csilla: Az oktatás határdimenziói (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 21. SZÁM (2023/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Aracs Eszter: A Bábos-Mágus Lénárt András (pdf)
Gyányi István: A közművelődés és köznevelés együttműködésének lehetőségei a nonformális tanulásban a Püspökladányi járásban (pdf)
Lanczendorfer Zsuzsanna: Szellemi kulturális örökségünk egy győri kékfestő család munkásságán keresztül (II. rész) (pdf)
Miklósi Márta – Molnár Attila Károly – Kuthy-Megyesi Judit: Kulturális tanulás speciális körülmények között: A fogvatartottak kulturális jogainak érvényesülése és közösségi művelődése a hazai büntetés-végrehajtási rendszerben (pdf)
Ponyi László – Juhász Erika: Kutatások a Nemzeti Művelődési Intézetben (2012-2022) (pdf)
Ponyi László: Esélyegyenlőség a közösségi művelődésben – Közművelődési intézmények és közösségi színterek reprezentatív felmérése (3. rész) (pdf)
Szabóné Tóth Judit: A közösségek újraéledése – a hajdúnánási művelődési központ és a városi könyvtár története a rendszerváltástól napjainkig (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Márkus Edina – Miklósi Márta – Herczegh Judit: Kulturális részvétel az Európai Unióban, különös tekintettel a visegrádi országokra (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Bánkutiné Mihalcsik Márta – Lanczendorfer Zsuzsanna: Érték és közösség – Helyi kézműves alkotóközösségek és helyi értéktárak szerepe, egymásra hatása a Balaton-felvidéki kistelepüléseken (II. rész) (pdf)
Nagy Noémi – Márkus Edina: A környezeti nevelés és tanulási formák összefüggése (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Morvay Szabolcs: Recenzió a Tudástár a közösségi művelődésben – VII. kötet Kulturális vállalkozás – és gazdaságfejlesztés című munkáról (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Kiss Fruzsina – Juhász Erika: Generációk találkozása Szegeden (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 20. SZÁM (2022/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Konczné Tegzes Erika: A helyi értéktárak és a kulturális örökség szerepe a közművelődésben és a közösségépítésben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (pdf)
Minorics Tünde – Nemes Krisztina – Várnagy Péter – Vikár Csaba: A történeti Baranya településeinek értékválasztási gyakorlata 2012-től 2021-ig (pdf)
Szabóné Tóth Judit: A helyi kultúra centralizálása – a II. világháborút követő időszak a rendszerváltásig a közösségi művelődés tükrében egy hajdú településen (pdf)
Szilvia Simándi – Adrienn Tengely – Márta Rakusz – Tímea Oszlánczi – Rita Acsán: Catholic Small Communities and community education and culture (pdf)
Tengely Adrienn: Az iskolán kívüli népművelés kérdése az egyházmegyei zsinatokon a Horthy-korszakban (pdf)
Zsuzsa Koltai – Terézia Reisz – Mihály Kocsis: Civil organizations in Baranya county in the service of community organization and supporting cultural activities of nationalities (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Márkus Edina – Herczegh Judit – Miklósi Márta: A kulturális fogyasztás elméleti megközelítései és vizsgálati tanulságai Kelet-Közép Európában (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Hadházi Rita: Az egész életen át tartó tanulás gyakorlatának megvalósulása Hajdú-Bihar megyében (pdf)
Majoros Ágnes – Varga Balázs: A közművelődési intézményekben végbement működési forma megváltozásának hatásai az intézményekben zajló kulturális tevékenységekre (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Fekete Rita: Rend a rendezvényben: Recenzió Kerülő Judit – Csatlósné Komáromi Katalin: Közösségi események menedzsmentje című művéről. Tudástár a közösségi művelődésben, III. kötet (pdf)
Miklósi Márta: Hálózatok a művelődés és a felnőttképzés világában (Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete – Nemzeti Művelődési Intézet, 2020, 308 oldal ISBN 978-963-651-547-8) (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Szabó-Nagy Csilla: Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 19. SZÁM (2022/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Dóri Éva – Koller Inez – Koltai Zsuzsa: A Baranya megyei nemzetiségek kultúraközvetítő és közösségszervezői tevékenységét meghatározó rendelkezések, stratégiák és ajánlások (pdf)
Fintor Gábor – Szabó József: A helyi média lehetőségei a pandémia idején (pdf)
Gulyás Barnabás: A rendezetlen rendszer: az ifjúsági munka útkeresése (pdf)
Hegyi-Halmos Nóra – Mohos Edina – D. Babos Zsuzsánna: Az élethosszig tartó tanulás szemlélete a Pest megyei közművelődési intézményekben és közösségi színtereken (pdf)
Kuthy-Megyesi Judit – Miklósi Márta: Közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás egy életen át (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Herczegh Judit: Kulturális üzenetek és közösségek a mémeken keresztül (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Fábián Fanni: A komolyzenei attitűdformálás befolyásoló tényezői és lehetséges színterei (pdf)
Ihász Csilla: Balatonakali közösségei, balatoni közösségek. A közművelődés speciális helyzete a Balaton-parton (pdf)
Koncsol Krisztián: A közösségfejlesztés lehetősége Toldon (pdf)
Nagy Lilla – Márkus Edina: A Debreceni Egyetem közösségi művelődéshez kötődő szakjain végzettek pályakövetése (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Juhászné Kőműves Anikó – Márkus Edina: Pavluska Valéria: Kultúramarketing - Elméleti alapok, gyakorlati megfontolások című kiadványáról (pdf)
Ponyi László: Gondolatok egy önmagán túlmutató példaértékű könyvről. Recenzió a Helyi értékek nyomában: A települési értéktárak és a kulturális örökség vizsgálata Fót, Göd és Vác viszonylatában című könyvről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Zelei-Pintér Magdolna: Innovációk a művelődés és a felnőttképzés világában (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 18. SZÁM (2021/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Balázs Benkei-Kovács – Julianna Farkas – Barbara Keszei – Csaba Hédi – Andrea Hübner – Anna Popcsa – Orsolya Thuma: Inhabitants’ reaction and attachment to local values. A case study of three hungarian towns (pdf)
Dohorné Kostyál Zsuzsanna: Értékgyűjtés a közösségekben (pdf)
Eszenyi Miklós: Az Európai Uniós forrásból támogatott kulturális fejlesztések 2014-2020 (pdf)
Pető Lilla: Kapcsolatháló elemzés – módszertani bemutatás és kutatási eredmények (pdf)
Szabóné Tóth Judit: Az alulról szerveződő közművelődés fénykora – közösségépítés egy hajdú településen a 19. századtól a II. világháborúig (pdf)
Tóthné Boda Éva Mária: A neofolklór jelenségek vizsgálata a népi ékszerkészítésben (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Bartalis Izabella – Salló Szilárd – Miklósi Márta: A kultúra jogi szabályozása és igazgatási rendszere Romániában és Magyarországon (pdf)
Molnár Attila Károly – Miklósi Márta – Daria Becker-Pestka: Fogvatartottak kulturális jogai Lengyelországban – a kreatív társadalmi rehabilitáció megvalósulása (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Jáger Dávid: Művészeti tehetséggondozás a közművelődési közösségi színterekben II. – A gyakorlati alkalmazás (pdf)
Mohos Edina: A közművelődési intézmények alkalmazkodása az ifjúság megváltozott szabadidő-felhasználási és kultúrafogyasztási szokásaihoz (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Erdei Gábor: Recenzió a Boros Julianna – Kozma Tamás – Márkus Edina által szerkesztett Community Buidling and Social Innovation című kötetről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Horváth Zoltán: Kultúra újragondolva – Beszámoló egy kulturális alapú gazdaságfejlesztés jegyében zajló konferenciáról (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 17. SZÁM (2021/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Farkas Julianna – Benkei-Kovács Balázs – Hübner Andrea – Vácziné Takács Edit: A hungarikumtól a helyi értékekig: elméleti alapokra épülő empirikus kutatás Fót, Göd és Vác településeken (pdf)
Marksz Levente: Ecce Homo Ludens. A közösségi társasjátékos felnőttek jellemzői (pdf)
Minorics Tünde – Várnagy Péter: The local heritage collections in the historic area of Baranya county (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Barabási Tünde – Herczegh Judit: Románia kulturális jellemzői az EU-s és hazai statisztikai adatok tükrében 2015-2019 közötti időszakban (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Horváth Fanni: Az ifjúság bevonása a közművelődésbe digitális eszközökkel (pdf)
Jáger Dávid: Művészeti tehetséggondozás a közművelődési közösségi színterekben I. - Az elméleti háttér (pdf)
Paraginé Monostori Anikó: Kulturálisalapú gazdaságfejlesztés lehetőségei és az ipari kender jövője (pdf)
Pető Lilla: A hálózatelmélet és a közművelődés kapcsolatának elméleti áttekintése (pdf)
Vichnál Adrienn – Benkei-Kovács Balázs: Az Agórák nyomában: az intézménytípus eredete és hazai megjelenése (pdf)
Zsolnay Janka: Világörökségi helyszínek kulturális és gazdasági jellegű fejlesztéseinek összehasonlítása - a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Pannonhalmi Bencés Főapátság vonatkozásában (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Lengyel Emese: Hiánypótló kiadvány a finn-magyar kulturális kapcsolatok történetéről - Ismertető Richly Gábor: A helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ története 1980–2020 című kötetéről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Zelei-Pintér Magdolna: Kultúrakutatás határainkon innen és túl (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 16. SZÁM (2020/4. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bánkutiné Mihalcsik Márta: Érték és közösség – Helyi kézműves alkotóközösségek és helyi értéktárak szerepe, egymásra hatása a Balaton-felvidéki kistelepüléseken (I. rész) (pdf)
Minorics Tünde: Örökség és érték közösségi hasznosulása (pdf)
Ponyi László: Társadalmiasítási folyamatok, közösségi részvétel és az önkéntesség jellemzői a közművelődésben - Közművelődési intézmények és közösségi színterek reprezentatív felmérése (2. rész) (pdf)
Zsirai Dóra – Varga Balázs: A kulturális alapú gazdaságfejlesztés elméleti keretei a közművelődésben (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Márkus Edina: Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerre vonatkozó kutatások 2000-2020 (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Beke Ivett: A munka és a magánélet egyensúlya a kulturális szektorban (pdf)
Fekete Rita – Kékesi Eszter: Fiatalok közösségi életének vizsgálata. A fiatalok és a települések lehetőségeinek felmérése a közművelődés vonatkozásában (pdf)
Horváth Orsolya: A hagyomány, néphagyomány fogalmi megközelítései (pdf)
Kiss Edit: A magyarországi kulturális célú civil szervezetek mennyiségi, működési és finanszírozási jellemzőinek vizsgálata (pdf)
Lorna Emma Jones: Digitalizáció és közművelődés a járvány idején (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Morvay Szabolcs: Recenzió a Tudástár a közösségi művelődésben – VII. kötet Kulturális vállalkozás– és gazdaságfejlesztés című munkáról (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhászné Kőműves Anikó: Közművelődés és innováció a 2020. évi HuCER konferencia keretében (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 15. SZÁM (2020/3. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Fehér Gyöngyvér Rozália: Két kulturális identitásőrző és értékmentő program, amely összeköti a magyarságot [1] (pdf)
Juhász Erika – Márkus Edina – Benkei-Kovács Balázs: A közösségszervezés BA alapszakos hallgatók motivációjának és kompetenciáinak vizsgálata, Magyarországon (pdf)
Juniki Mária: Esztétikai-művészeti nevelés, mint a közösségfejlesztés alternatív eszköze (pdf)
Morvay Szabolcs – Ponyi László: A közművelődés és az agorák szerepvállalása a kreatív városokban (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Bozsó Renáta – Nagy Angelika – Újvári Edit: A regionális, lokális kulturális örökségek és a lokális identitás összefüggései – a helyi értéktárak funkcióinak felmérése a Vajdaságban (pdf)
Németh János: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - V. rész. Az egész életen át tartó tanulás és a kultúraközvetítés hagyományai Magyarországon (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Fekete Anna – Benkei-Kovács Balázs: Image and Prestige – Cultural Places for the Youth: a Research on Attendance trends, decrease in use and the possibility of rediscovery (pdf)
Fekete Rita: Túristvándi település a közművelődés tükrében (pdf)
Gyura Réka: Tágra zárt szemek másképpen, avagy az ifjúság lehetőségei közművelődés terén (pdf)
Mezei Anna: A kulturális közösségfejlesztés módszertana – Újtikos közösségfejlesztési folyamatának elemzése (pdf)
Oszterman Dorottya: Az egész életre kiterjedő tanulás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közművelődésben (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Illik Péter: Kinek a pécsi pszichéje? Recenzió Erdős Zoltán „Hat nap látszik az égen” Pécs és a pécsiek története 1526-tól 1543-ig című kötetéről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Hadházi Rita: Kultúrakutatás az ONK keretében (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 15. SZÁM (2020/3. SZÁM) angol nyelvű cikkek

Angol nyelvű cikkek letöltése (a teljes számot lásd alább)

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Erika Juhász – Edina Márkus – Balázs Benkei-Kovács: Investigation of the motivation and competencies of community organizer BA students in Hungary (pdf)
Szabolcs Morvay - László Ponyi: The role of community culture and agoras in creative cities (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Renáta Bozsó - Angelika Nagy - Edit Újvári: Correlations between regional and local cultural heritage and local identity - assessment of the functions of collections of values in Vojvodina (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Anna Fekete – Balázs Benkei-Kovács: Image and Prestige – Cultural Places for the Youth: a Research on Attendance trends, decrease in use and the possibility of rediscovery (pdf)
Dorottya Oszterman: Lifelong learning in cultural education in Borsod-Abaúj-Zemplén County (pdf)
Rita Fekete: The settlement Túristvándi in the light of cultural education (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 14. SZÁM (2020/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kuglics Gábor: Közművelődés Püspökmolnári területén a két világháború között (pdf)
Szabó Irma: Gondolatok és tények a közművelődés minőségfejlesztési programjának elfogadásáig vezető útról (pdf)
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra: A közösségszervezés lehetőségei egy életút tükrében - Kakuk Pál (pdf)
Török Károlyné Miszori Marianna: A közösségfejlesztés lehetőségei az Őrségben a XXI. században (Közösségépítő folyamat három őrségi településen) (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Kocsis, Mihály – Koltai, Zsuzsa – Reisz, Terézia: Best Practices and Challenges of the Cultural Institutions in Baranya County Villages (pdf)
Németh János: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozfiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - IV. rész - Huszadik századi törekvések (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Csaba Alexa: Hangadók az ifjúság szociális életében (pdf)
Fekete Anna – Benkei-Kovács Balázs: Imázs és presztízs – Az ifjúsági közösségi színterek látogatottsági trendjeinek vizsgálata: elfordulás vagy pálfordulás (pdf)
Herczegh Judit – Halász Dániel: Online játékos közösségek és platformjaik az információs társadalomban (pdf)
Madarász Réka: Kulturális alapú gazdaságfejlesztés Noszvajon (pdf)
Marosán Gréta: Kulturális alapú gazdaságfejlesztési gyakorlatok Biharban [1] (pdf)
Mohos Edina – Ponyi László: Az ifjúság szabadidő-felhasználási és kultúrafogyasztási szokásai (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: Recenzió dr. Ponyi László Közművelődés és romák című könyvéről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Orsolya Deák – Gyula Zoltán Kállay: Durkó Conference ONline (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 14. SZÁM (2020/2. SZÁM) angol nyelvű cikkek

Angol nyelvű cikkek letöltése (a teljes számot lásd alább)

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Irma Szabó: Thoughts and facts about the road to the adaptation of a quality improvement program for public education (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Kocsis, Mihály – Koltai, Zsuzsa – Reisz, Terézia: Best Practices and Challenges of the Cultural Institutions in Baranya County Villages (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Edina Mohos – László Ponyi: Leisure time use and culture consumption habits of the youth (pdf)
Gréta Marosán: Culturally Based Economic Development Practices in Bihar (pdf)
Judit Herczegh – Dániel Halász: Online gaming communities and their platforms in the information society (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 13. SZÁM (2020/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kocsis Mihály – Koltai Zsuzsa – Nemes Krisztina – Reisz Terézia: Infrastruktúra, eszközellátottság és finanszírozás a Baranya megyei falvak közművelődésében (pdf)
Lanczendorfer Zsuzsanna: Szellemi kulturális örökségünk egy győri kékfestő család munkásságán keresztül (I. rész) (pdf)
Tóthné Boda Éva Mária: Az informális és a nem formális tanulás különböző színterei (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Németh János István: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - III. rész A kulturális antropológia nézetei az egész életen át tartó kúltúraelsajátításról (pdf)
Renáta Bozsó – Angelika Nagy – Edit Újvári: Intersections of Regional and Local Cultural Heritage and Local identity - Assessing the Functions of Local Repositories of Values in Vojvodina (pdf)
Róbert M. Drabancz – Szilárd Mészáros: The Cultural Heritage of the “Kuruc” World in Transcarpathia [1] (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Bajusz Erika: A közművelődés szerepe és funkciója a magyarságtudat megőrzésében – egy erdélyi település, Vízakna példáján keresztül (pdf)
Farkas Enikő Bianka: A Pécsi Kulturális Központ szerepe a Pécsi Tudományegyetem közösségszervező szakos hallgatóóinak közművelődési lehetőségeiben (pdf)
Hacsavecz Éva: Értékfeltárás és közösségfejlesztés Bélapátfalván (pdf)
Halász Dániel: Magyar kulturális értékek közvetítése egy videojatékon keresztül (pdf)
Koncz Andrea: Kórusok, mint közösségek Kecskeméten (pdf)
Magné Szaitz Éva: Az amatőr színjátszás céljai, lehetőségei Csongrád-Csanád megyei és határon túli példákon keresztül (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: Közösségi terek és élmények, avagy a berva völgyi „Ötös” képekben és szavakban elbeszélt története (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Deák Orsolya – Kállay Gyula Zoltán: Durkó Mátyás konferencia ONline (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 13. SZÁM (2020/1. SZÁM) angol nyelvű cikkek

Angol nyelvű cikkek letöltése (a teljes számot lásd alább)

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Zsuzsanna Lanczendorfer: Our intellectual cultural heritage through the work of a blue-dyer family from Győr (Part I) (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Renáta Bozsó – Angelika Nagy – Edit Újvári: Intersections of Regional and Local Cultural Heritage and Local identity – Assessing the Functions of Local Repositories of Values in Vojvodina[1] (pdf)
Róbert M. Drabancz – Szilárd Mészáros: The Cultural Heritage of the “Kuruc” World in Transcarpathia * (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Andrea Koncz: Choirs as communities in Kecskemét (pdf)
Éva Magné Szaitz: The goals and possibilities of amateur acting through examples from Csongrád-Csanád County and over the border (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 12. SZÁM (2019/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kleisz Teréz: Elméleti látószögek a jelenkori közösségek állapotáról és a közösségfejlesztés lehetséges céljairól (pdf)
Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra - 3. rész - Szárszó 1942, Lillafüred 1942, Szárszó 1943 (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Barabási Tünde – Hajdu Barbara: A társadalmi innováció Udvarhelyszéki esetpéldája (pdf)
Németh János István: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - II. rész Az újidealisták nevelési eszménye (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Barnucz Anita: Az átalakuló felnőttképzés jogszabályi környezete a közművelődés tükrében (pdf)
Farkas Éva: Az értéktárak működésnek jogi szabályozása, szerepük az átörökítésben és a közösségépítésben (pdf)
Fekete Rita: Kistelepülések közművelődésének fejlesztési lehetőségei – Túristvándi közösségi felmérése mentén [1] (pdf)
Marosán Gréta – Márkus Edina: A kreatív gazdaságtól a kulturális alapú gazdaságfejlesztésig [1] (pdf)
Svidró Ibolya: Kulturális állapotfelmérés a közművelődési intézményrendszerben [1] (pdf)
Székely Ákos: Emberi Erőforrás Menedzsment a Minőségfejlesztés jegyében a Közművelődésben - I. rész (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Dudok Dávid: Közösségi részvételi alapú működés kulturális intézményekben. Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.): A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - NMI Művelődési Intézet - Orsz (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Kállay Gyula Zoltán: A kultúra mint érték – egy zárókonferencia margójára (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 11. SZÁM (2019/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Márkus Edina: A nonprofit szektor hazai helyzete, különös tekintettel a kulturális célú szervezetekre (pdf)
Oszlánczi Tímea: A közművelődés jogszabályi változásainak fő irányvonalai (pdf)
Ponyi László – Svidró Ibolya: Közművelődési intézmények és közösségi színterek társadalmi beágyazottsága és szerepvállalása, az intézményi civil partnerségek jellemzői Közművelődési intézmények és közösségi színterek reprezentatív felmérése - 1. rész (pdf)
Pusztai Bertalan: Falusi és kisvárosi fesztiválok: közösségi szokások vagy a helybelieket kiábrándító szervezett események (pdf)
Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra - 2. rész - A népi írók a Margitszigeten, 1934-ben Történelmi egyházak az ifjúság szolgálatában A Soli Deo Gloria és a Kabay Márton Kör Kálvin tér, 1942 (pdf)
Takács-Miklós Márta – Kary József: A minőség kérdése a közművelődésben: rendszerek és sajátosságok (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Julianna Farkas: The Ideal of Man and Behaviour Culture in the Renaissance (pdf)
Németh János István: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - I. rész (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Kovácsné Biczó Klaudia: A társadalmi tőke megjelenése egy kistelepülés közösségi művelődésében (pdf)
Marosán Gréta: Információstop a külföldi hallgatók felé A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak korlátai a kulturális események látogatásakor (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: A települési imázs egy közösségi alapú fejlesztési lehetősége: a strorrytelling, mint a lokális márkaépítés eszköze (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Deák Orsolya: Kultúra és közművelődés a 2019. évi HuCER konferencián Egerben (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 10. SZÁM (2018/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bacsa-Bán Anetta: Nyugdíjas Egyetem - Mindenki Egyeteme Dunaújvárosban (pdf)
Bozsó Renáta: A munkás-művelődéstől a médiaintegrációig Az OTDK Közművelődési, Andragógiai alszekciójában szereplő dolgozatok rezüméinek tartalomelemzéséből (pdf)
Cseri Kinga: A pedagógiai kultúraváltás interdiszciplinális és egzisztenciális megközelítése (pdf)
Horváth Ágnes: Az ifjúságsegítő képzés tapasztalatinak alkalmazása az ifjúsági közösségszervezők képzésénél (pdf)
Keczer Gabriella – T. Molnár Gizella: A helyi igényekre épülő, gazdaságot szolgáló felsőoktatás koncepciója ─ A Georgikon megalapításától a közösségi képzési központokig (pdf)
Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra - 1.rész (pdf)
Szóró Ilona: Értékvesztés – értékmentés. Vita az olvasókörök feloszlatásáról (pdf)
Vincze Szilvia: A közösségi művelődés osztatlan tanárszak (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Juhász Erika – Kenyeres Attila Zoltán: A kulturális tanulás esetei (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Horváth Zoltán: Népfőiskolák, a közművelődés megújuló színterei (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Márkus Edina: Recenzió a Nemzeti Művelődési Intézet Tudástár a közösségi művelődésben című sorozatáról (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Deák Orsolya: Hetedik alkalommal zajlott Debrecenben a Durkó Mátyás emlékére rendezett konferencia (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 9. SZÁM (2018/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bozsó Renáta – Kávai Zsuzsanna – Szirmai Éva: Szakkollégiumok: Identitásalakítás? Közösségfejlesztés? Tehetséggondozás? (pdf)
Drabancz Róbert: A „történelem vége” a húszas évek magyar kultúrpolitikai gondolkodásában (pdf)
Gulyás Sándor: Egy kistelepülés közösségek képekben – közösségi kiállítás (pdf)
Kenyeres Attila Zoltán: A dokumentumfilmekből történő tanulás szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban (pdf)
Kuthy-Megyesi Judit – Takács-Miklósi Márta: Az egész életre kiterjesztett, élethosszig tartó tanulás a közművelődés tükrében (pdf)
Szabó József: Játékos-kompetenciák (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Szirmai Éva: Ahogy azt az amerikaiak elképzelik… Szervezeti kultúra és kulturális sztereotípiák (pdf)
Tarbay Gabriella: Birodalmi álmok és megvalósításuk Bandungban (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Horváth Zoltán: Múltat akartam csinálni a családomnak – Esettanulmány a holokauszt utáni zsidó kulturális átörökítés nehézségeiről (pdf)
Szűcs Tímea: Az épülő állam megörökítői. Magyar származású fotográfusok Palesztinában/Izraelben (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: Utazás a szlovákiai magyar kultúra mezsgyéjére. Recenzió Liszka József Határvidékeken című könyvéről (Kiadja a Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom-Somorja, 2016. 654p.) (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Deák Orsolya – Dr. Juhász Erika: A közművelődés és művelődéstudomány megjelenése a debrecenben megrendezett XIV. MELLearN konferencián (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 8. SZÁM (2017/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kenyeres Attila Zoltán – Juhász Erika: A kulturális közfoglalkoztatottak szabadidős kulturális aktivitásai (pdf)
Morva Péter: Az 1974-es közművelődési határozat hatása a kor Magyar Rádiójának fiataloknak szánt műsorkészítésére, az Ifjúsági- és Gyermekosztály helye a közművelődés rendszerében [1] (pdf)
Ponyi László: Roma közösségi házak kialakulása, előzményei – nemzetközi és hazai tapasztalatok (pdf)
Szabó József: Játékvilág (pdf)
Szóró Ilona: A tanítók szerepe az agráregyesületek életében, az 1940-es években (pdf)
Vehrer Adél: Közösségekben művelődő idősek, mint példaképek (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Bakos Kinga: Hargita megyei pedagógusok vallásossága (pdf)
Cseri Kinga: Az interkulturalitás vallási vetületei (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Gégény János: A közművelődési statisztikai adatszolgáltatók infokommunikációs fejlettsége – változások és változatlanságok (pdf)
Tóth Johanna – Kékes Szabó Marietta: Párkapcsolati életciklusok napjainkban és a magyar népmesék világában (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Szabó Péter: Képzésről és művelődésről történeti és gyakorlati síkon. Recenzió Juhász Erika „A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon” című kötetéről (Debrecen, Csokonai Kiadó, 2016.) (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Deák Orsolya: A művelődéstudomány megjelenése a XVII. Országos Neveléstudományi Konferencián (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 7. SZÁM (2017/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bérces Viktor – Domokos Andrea: A szoftverek és a zeneművek büntetőjogi védelme (pdf)
Márkus Edina – Megyesi Judit: A kultúra civil partnerei (pdf)
Ponyi László: „Isten háta mögötti kontextusok” Közösségtanulmányok, kisebbségi közösségek kutatásának módszertani alapjai (pdf)
Simándi Szilvia: A tanulókörök mint a felnőttkori művelődés lehetséges színterei, módszertani vetületei (pdf)
Tengely Adrienn: A Mária-kongregációs könyvtárak a 20. század első felében (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Juhász Erika: A kulturális tanulás nemzetközi vonatkozásai (pdf)
Vehrer Adél – Belényesi Izabella: Erdélyi magyarok a romániai munkaerő-piacon (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Kovács Henrietta: A közösségfejlesztés alapjai és a többfunkciós közösségi terek (pdf)
Szűcs Tímea: A magyarországi zsidóság útja az ősi földre (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Juhász Erika – Ponyi László: A saját fejünkkel gondolkodni! Recenzió „Trencsényi Imre: KÖZÖSSÉG – MŰVELŐDÉS – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS – Válogatott tudósítások 1980–2010” című könyvéről (Fapadoskönyv.hu Kiadó – Új Helikon Bt. 2015.) (pdf)
Szabó József – Márkus Edina: Amikor a harmadik az első… A civil szektorról többféle nézőpontból című könyvéről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Deák Orsolya – Kovács Henrietta: Tudomány, felsőoktatás, kultúra — A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 13. szekciója (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 6. SZÁM (2016/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

A. Gergely András: Félszáz év valóságfilmezés – Közlési ortodoxia, avagy a valóság minden tűzön-vízen át (pdf)
Arapovics Mária: A közösségfejlesztés alapfogalmai és a kulturális közösségfejlesztés paradigmái (pdf)
Szirmai Éva: A Rosztától a mangáig in memoriam Rubovszky Kálmán (pdf)
Tamusné Molnár Viktória: A szabadművelődés kulturális-művészeti hatása Debrecenben (pdf)
Újvári Edit: Kulturális és közösségi élet – egyesületi szervezésben A Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület közösségszervező munkája (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Barabási Tünde: A Haáz Rezső Múzeum, mint a nem-formális tanulás színtere (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Izer Boglárka: Szervezeten belüli non-formális tanulás – A Nemzeti Művelődési Intézet „Látó útjainak” hatása (pdf)
Megyesi Judit: Alkotó művészeti csoportok itthon (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Ponyi László: Íme az ember(állat)! Recenzió Csányi Vilmos: Íme az ember – A humánetológus szemével című könyvéről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” – Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016.06.16-17., Debrecen (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 5. SZÁM (2016/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Dudás Katalin: Az integrált többfunkciós szolgáltató terek - IKSZT-k - tevékenysége (pdf)
G. Furulyás Katalin: A művelődési ház a lakossági vélekedések tükrében (pdf)
Maróti Andor: Változnia kell a művelődésnek az információs társadalomban? (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Molnár Péter: Nyelvi és nemzetiségi konfliktusok a szlovák munkaerőpiacon (pdf)
Tankó László: Az aradi minoriták zenei tevékenysége a két világháború között II. (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Magyar Anita: A közművelődési intézmények felnőttképzési tevékenysége regionális megközelítésben (pdf)
Megyesi Judit: Nem mi találtuk fel! Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) nemzetközi aspektusai (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Csoma Gyula: Recenzió „Maróti Andor: A tanuló felnőtt” művéről (pdf)
Sz. Molnár Anna: Recenzió „Striker Sándor: A felnőttképzés és a felnőttkori tanulás kultúraelméleti megközelítései” művéről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa – Beszámoló a XV. Országos Neveléstudományi Konferenciáról (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 4. SZÁM (2015/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Marczin István: A Caffart Képzőművészeti Egyesület közművelődési tevékenysége (társadalmi terek alapján) (pdf)
Mermeze György Gergő – Szabó József: A Déri Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Tankó László: Az aradi minoriták zenei tevékenysége a két világháború között (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Farkas Zsolt: A szívességbank, mint közösségfejlesztő eszköz hozadékai (pdf)
Kovács Henrietta: A kreatív ipar meghatározásai, jellemzői és jelentősége (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Izer Boglárka: Recenzió Szabó János Zoltán: „A fesztiváljelenség” művéről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Nevelés- és kultúrakutatás európai szinten Budapesten (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 3. SZÁM (2015/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Dudás Katalin: Az amatőr művészeti tevékenység hatása a szubjektív életminőségre és a lelki egészségre (pdf)
G. Furulyás Katalin: Mit gondolunk a műveltségről? (pdf)
Novák Erzsébet: Digitális írástudás a szakadék két oldalán (pdf)
Ponyi László: Kulturális jog – kulturális feladatellátás – kulturális alapellátás. Megjegyzések a kulturális alapellátás fogalom- és rendszerbeli megközelítéseihez (pdf)
Szabó József: Kultúrandragógia (pdf)
Szóró Ilona: A műkedvelő tevékenység közösségformáló szerepe az olvasókörökben (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Szűcs Tímea: Alapfokú zenetanulási lehetőségek a Partiumban (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Izer Boglárka: A kulturális közfoglalkoztatás jellemzői (pdf)
Mászlai Olga: Az idősek non-formális és informális tanulásának főbb színterei, lehetőségei (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Szűcs Tímea: Recenzió „Váradi Judit: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének” művéről (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Tudományos utánpótlás a kultúrában (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 2. SZÁM (2014/2. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Csizmadia Szilárd – Győri Szabó Róbert – Kovács Norbert: Idősek és az internetes kultúra (pdf)
Koltai Zoltán – Visszatekintés rövidtávról – a pécsi EKF közvélemény-kutatások tükrében (pdf)
Márkus Edina: Közművelődés és felnőttképzés a statisztikák tükrében (pdf)
Maróti Andor: Elmélkedés a műveltségről (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Barabási Tünde: A közművelődés jelene Székelyudvarhelyen. A Városi Könyvtár mint a közművelődési színtér (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Horváth Gábor Barnabás: „Az ember nem szabad, de szabaddá válhatik” Eötvös József nevelési és oktatáspolitikai nézeteiről (pdf)
Pótfi Melinda: Kulturális fogyasztási mintázatok két debreceni középiskola összehasonlításában (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Kurucz Ildikó: Jelenetek a kultúrafinanszírozás életéből (pdf)
Újvári Edit: Jelenkorunk jelképei – recenzió (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika: Tudományos eredmények bemutatása és stratégiai együttműködési megállapodás aláírása az Országos Neveléstudományi Konferencián (pdf)

KULTURÁLIS SZEMLE 1. SZÁM (2014/1. SZÁM)

Teljes szám: letöltés pdf formában

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Maróti Andor: Közösségi a közművelődés? (pdf)
Miklósi Márta: A fogvatartottak kulturális jogainak érvényesülése és közösségi művelődése a hazai büntetés-végrehajtási rendszerben (pdf)
Ponyi László: Közművelődés és tőkeelméletek (pdf)
Simándi, Szilvia – Boehm, Jan: Kulturális turizmus mint informális tanulási színtér (pdf)

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Hermann Gusztáv Mihály: „Az esméret világa terjed” – a felvilágosodás útjai a Székelyföldön – (pdf)
Husz Mária: A kulturális örökségpolitika fókuszpontjairól (pdf)

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Máté Krisztina: A művelődési és politikai élet kapcsolata 1945 után (pdf)

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Kozma Tamás: Lehet-e kultúra nélkül élni? – Recenzió Maróti Andor: A nélkülözhetetlen kultúra című könyvéről (Megjelent: Neckenmarkt (Ausztria): United PC Kiadó [2013]) (pdf)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika: Konferencia Durkó Mátyás emlékére ötödik alkalommal (pdf)