Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Juhász Erika: Tudományos eredmények bemutatása és stratégiai együttműködési megállapodás aláírása az Országos Neveléstudományi Konferencián


2014-12-18

Juhász Erika: Tudományos eredmények bemutatása és stratégiai együttműködési megállapodás aláírása az Országos Neveléstudományi Konferencián

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága által indított Országos Neveléstudományi Konferencia mindig változó helyszínen immár 14. alkalommal, most Debrecenben került megrendezésre 2014. november 6-8. között. A konferencia közel félezer regisztrált résztvevővel a Kárpát-medence egyik legnagyobb éves tudományos rendezvénye.


A Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjának gondozásában a konferencia elnöke Dr. Tóth Zoltán docens úr, a szervezőbizottság társelnöke Dr. Juhász Erika tanszékvezető asszony, valamint a konferencia titkára Dr. Buda András intézetigazgató helyettes úr által vezetett előkészítő munka eredményeképpen zajlott a rendezvény.

A konferencia címe Oktatás és nevelés, Gyakorlat és tudomány, ennek megfelelően az előadások, szimpóziumok  a bimodális képzési struktúra problémakörét és megvalósulását járták körül.

A konferencia alatt több kihelyezett ülésen is részt vehettek a résztvevők, megrendezésre került többek között a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának ülése, a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSZ) Osztályülése, az áprilisban Debrecenben helyet kapó Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi szekcióinak előkészítő ülése, valamint az 1989-ben alapított és 2012-ben újraalapított HERA, azaz Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének (Hungarian Educational Research Association) ülése.

A program nemzetköziségét jól példázta a külföldi előadókon kívül a Kárpát-medencéből érkező előadók sora, előadókkal képviseltette magát többek között a Ruzomberok-i Katolikus Egyetem, a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Nagyváradi Partiumi Egyetem, a Csíkszeredai Sapientia Egyetem, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

Az idei XIV. Országos Neveléstudományi Konferencián több újdonsággal is készültek a szervezők. Így például a digitális poszter (e-poszter) szekció már nem igényelt hagyományos hordozófelületet, a képernyőn egymást váltva láthattuk a tudományos posztereket. A konferencia ideje alatt a résztvevők megismerhettek a legújabb szakirodalmakkal a könyvvásáron, ahol többek között az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet is széles körű könyvválasztékkal várta az érdeklődőket, valamint Digitális Tábla bemutatóra is sor került.

Külön kiemelkedő volt a kulturális program magas színvonala. Az első este az idén 50 éves évfordulóját ünneplő, Magyar Örökség-díjas Hajdú Néptáncegyüttes táncát láthatták a fogadáson részt vevők, a második este pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, Fekete Károly professzor úr nyitotta meg a felújított Református Nagytemplomban a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar oktatói és hallgatói által tartott koncertet. A koncertre a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program oktatáskutatás és alkalmazásai alprogramjának zenepedagógiai csoportja szervezésében került sor, amelyet a Zeneművészeti Kar dékánja, Duffek Mihály professzor úr vezetett fel, és így külön érdekessége a koncertnek, hogy neveléstudomány területén zenepedagógiából doktoráló zenészek játékát is hallhattuk.

A közel 450 résztvevő több mint 350 előadást és poszterbemutatót hallgathatott, láthatott a konferencia három napja alatt, amelyből a kultúra, közművelődés témaköréhez kapcsolódóan közel negyven előadás hangzott el. (Pl. Bolvári-Takács Gábor: Színpadi táncművészképzés Magyarországon; Dankó-Herczegh Judit – Juhász Erika: A kulturális tanulás hazai dimenziói a területi egyenetlenségek oldaláról; Juhász Erika – Márkus Edina – Szabó József: A kulturális tanulás és a térségfejlesztés összefüggései az Észak-Alföldi régióban; Kiss Virág: A művészet mint eszköz a pedagógiában: művészettel nevelés, művészetalapú tanulás, művészetalapú kutatás; Kleisz Teréz: Professzionalitás - konstrukciók és a szakma innovációs kapacitása; Máté Krisztina: A szabadművelődés kezdetei Szatmárban.)

A konferencia keretében került sor a Nemzeti Művelődési Intézet és a Debreceni Egyetem között stratégiai együttműködés aláírására. A Nemzeti Művelődési Intézet részéről Závogyán Magdolna főigazgató asszony, a Debreceni Egyetem részéről pedig prof. dr. Bartha Elek tudományos rektorhelyettes úr látta el kézjegyével a dokumentumot.

A Debreceni Egyetem a magyar felsőoktatás meghatározó vidéki felsőoktatási intézménye 15 karával, centrumával, több mint 30.000 hallgatójával, közel 8.000 dolgozójával, köztük közel 2.000 oktatójával, 25 doktori iskolájával. Az Egyetem eddigi tudományos, kutatási és oktatási tevékenysége révén elnyerte a Kiemelt Kutató Egyetem címet is. A Debreceni Egyetem meghatározó intézménye a kulturális szakemberképzésnek is. A szakma első képzése, az ekkor még úgynevezett harmadik szakos népművelő képzés itt indult el először 1956-ban, és mind a mai napig folyamatosan zajlik a kulturális szakemberképzés. A népművelés szakot követően a közművelődési előadó, majd a művelődési menedzser, később művelődésszervező, jelenleg pedig az andragógia alapszak művelődésszervező és felnőttképzési szervező szakirányán történik a képzés. 1956 óta közel 1.800 kulturális szakember végzett a Debreceni Egyetemen (korábbi nevén Kossuth Lajos Tudományegyetemen), és kulturális továbbképzések területén további közel 600 szakember.

Éppen ezért is fontos ennek a stratégiai megállapodásnak az aláírása az egyetem részéről: a közel 60 éves szakmai törekvéseket megkoronázza, új fejlesztési elképzeléseket fogalmaz meg, és az eddigi szakmai munkát megerősíti. Az együttműködés szakmai koordinátora az Egyetemen a kulturális szakemberképzés felelőse az Andragógia Tanszék (a cikk szerzője, dr. Juhász Erika vezetésével), azonban tágabb értelemben az egyetem több egysége és szakembere tudja erősíteni ezt a munkát.

A Debreceni Egyetem és a Nemzeti Művelődési Intézet részéről hozzáadott értékként többek között az alábbiak jelenhetnek meg az együttműködésben:

- a felsőfokú szakemberképzés folytonosságának biztosítása a közművelődési területen,

- közművelődési témájú kutatások szakmai támogatása az Egyetem szakembergárdája és kutatási potenciálja, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet országos intézményrendszer hálózata révén,

- a kultúrakutatás területén tudományos fokozat megszerzésének támogatása,

- közös szakmai-tudományos konferenciák szervezésében való közreműködés, különösen a Durkó Mátyás Emlékkonferencia kapcsán, amely 2006 óta kétévente a Debreceni Egyetemen kerül sorra, mint a közművelődés és felnőttképzés egyetlen rendszeres tudományos konferenciája,

- közös szakmai-tudományos kiadványok, tananyagok, folyóiratok készítése a közösségi művelődés területén.

Az egyetem vezetősége minden szakjához kapcsolódóan fontosnak tartja az egyes tudományterületek, azok felsőoktatási szakemberei és a szakma közötti folyamatos párbeszédet. Ez tudja megalapozni, hogy a képzések építsenek a legújabb tudományos eredményekre, miközben egy-egy szakterület gyakorlatára is felkészítsenek. Az aláírásra került stratégiai megállapodás jelentősége abban van, hogy a közművelődési szakemberképzés területén ezzel az együttműködéssel megerősödik a tudomány, a felsőfokú képzés és a szakma párbeszéde, és ezáltal a közművelődési szakma maga is.

Dr. Juhász Erika
tanszékvezető főiskolai docens, Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék