Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Juhászné Kőműves Anikó: Közművelődés és innováció a 2020. évi HuCER konferencia keretében


2020-12-05

Juhászné Kőműves Anikó: Közművelődés és innováció a 2020. évi HuCER konferencia keretében

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének (Hungarian Educational Research Association – HERA) éves konferenciája a HuCER (Hungarian Conference on Educational Research – Oktatáskutatók Magyarországi Konferenciája). A 2020. évi HuCER konferencia, amelyre kilencedik alkalommal került sor, a korábbi évek gyakorlatától eltérően a koronavirus (CoV-2019) okozta járványügyi intézkedések következtében távkonferencia formájában került megrendezésre 2020. május 27-28-án. A rendezvény címe és ezzel együtt fő témája a „Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban” volt. Az innováció az elmúlt évtized egyik meghatározó fogalma. Tanulás nélkül pedig nincs megújítás, megújulás, a tanulás minden innováció alapja. Ez volt a 2020. évi HuCER konferencia fő mondanivalója. 

A konferencia főszervezője a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association – HERA), az esemény megvalósítását a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület (Debrecen) és a Magyar Tudományos Akadémia Nevelésszociológia Albizottsága támogatta.


A konferencia első napját Kozma Tamás, HERA elnök, valamint Juhász Erika és Tóth Péter, HERA alelnökök nyitották meg, emellett kihirdetésre kerültek a HERA által alapított díjak. A HuCER konferencia életre hívásával párhuzamosan kerültek megalapításra ezek a díjak. A HERA kiemelten támogatja a kiváló tudományos publikációkat. Erre a célra alapította a vezetőség a HERA Publikációs díjat, amelyet öt megírt pályamunkának ítél meg a három fős bíráló bizottság. A HERA-ért díj a HERA kimagasló közösségi szervező és fejlesztő munkát végzők elismerésére alapított díja. A HERA-ért díjat azoknak a szakembereknek ítélik oda, akik önkéntes munkájukkal nagyban hozzájárulnak az oktatás-kutatás eredményeihez, szervező munkájukkal jelentősen segítik a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének működését. A 2020. évi konferencia keretében Mrázik Julianna, tanszékvezető, egyetemi docens (PTE BTK), a HERA nemzetközi koordinátora kapta ezt az elismerést. A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete a nevelés- és oktatáskutatás bármely területén (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) kimagasló tudományos teljesítményű kutatók elismerése céljából alapította a Báthory Zoltán emlékérmet, amelyet ebben az évben Benedek Andrásnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzorának ítéltek oda.


A rendhagyó megnyitót követően került sor a HERA VII. évkönyvének bemutatására, amely a Prevenció, intervenció és kompenzáció címet kapta. Ezt követte Tanya Zlateva professzor angol nyelvű plenáris előadása Meeting Society's Demand: Accessible, Responsive, Work-Relevant Education for a Rapidly Changing Workforce címmel, majd Benedek András professzor magyar nyelvű plenáris előadása A digitális kor paradigmaváltó pedagógiai kihívásaihoz címmel.

A plenáris előadásokat követően vette kezdetét webináriumok formájában a szakosztályok kutatási eredményeinek bemutatása. A konferencia két napja alatt több, mint 10 webinárium keretében mutathatták be az előadók e-posztereken összefoglalva kutatásaik eredményeit, és beszélgethettek a résztvevőkkel a továbblépésről, kérdéseket megfogalmazva egymásnak.


Az innováció megjelenésének számos területét érintette a konferencia, többek között szép számmal megtalálhatjuk a kultúra, művelődés és közművelődés témakörét a Felnőttkori és közösségi tanulás szakosztály előadásai között, amely kiemelten foglalkozik a kulturális ágazat változásaival.

A szekciók keretében elhangzottak olyan kulturális vonatkozású előadások, mint Kozma Tamás és Forray R. Katalin Közösségi tanulás járvány idején: egy értelmezési kísérlet elnevezésű előadása, mely kutatásban a közösségi tanulást vizsgálták a koronavirus (CoV-2019) okozta járványügyi helyzetben, amely új tanulási megoldásokat és innovációkat eredményezett.

Márkus Edina, Miklósi Márta és Barabási Tünde A felnőtt tanulás módszerei elnevezésű tanulmányukban a felnőtt tanulás módszertanára vonatkozó kérdésekre adott válaszokat elemezték, elsősorban az eszközhasználatra, tanulási módokra, módszerekre vonatkozókat. A kutatásuk során a motivációkat és akadályokat vizsgálták, valamint a felnőtt tanulás formáira, módszereire, igényeire, a tanultak hasznosíthatóságára fókuszáltak.

A kultúra témakörében került bemutatásra Kiss Julianna kutatása, amiben a kultúrafogyasztási szokásokat és gyermekkori extrakurrikuláris tevékenységeket vizsgálta a kárpátaljai főiskolai hallgatók körében. A kutatás célja az volt, hogy feltárja azokat az iskolán kívüli tevékenységeket, melyek később hatással lesznek az egyén életében a magaskultúra fogyasztása tekintetében.

Vojtek Ildikó előadásában hallhattak az érdeklődők a színházi nevelés és felnőttképzés kapcsolatáról, amely módszert nem csak a drámapedagógiában alkalmazzák szívesen, hanem művelődési házak, civil szervezetek, és kommunikációs trénerek is élnek vele különböző típusú képzéseiken.

Kenyeres Attila előadásában hallhattak az érdeklődők a kulturális közfoglalkoztatottak ismeretszerzéséről a magyarországi kulturális közfoglalkoztatottak televízióból és a posztklasszikus dokumentumfilmekből történő informális tanulását vizsgáló országos kutatáshoz kapcsolódóan.

Juhász Erika Szakmafejlesztés a közművelődésben című előadásában a közművelődési szakma több mint 60 éves múltjára tekinthettek vissza az érdeklődők, és megismerhették a területen zajló folyamatos fejlesztéseket, a jelenleg is zajló professzióépítés alapjait és hosszútávú fejlesztési útjait.

A közművelődés professzióépítésében számos feladata van a terület szakembereinek, a párbeszéd, a közös gondolkodás és együttműködés biztosítják innovációját. Ennek ad lehetőséget többek között a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének éves konferenciája is.


Bővebb információk a konferenciáról a http://hera.org.hu/ oldalon olvashatók.