Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Deák Orsolya – Kállay Gyula Zoltán: Durkó Mátyás konferencia ONline


2020-03-30

Deák Orsolya – Kállay Gyula Zoltán: Durkó Mátyás konferencia ONline

2020-ban már hetedik alkalommal került megrendezésre Hálózatok a művelődés és felnőttképzés világában címmel a Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecenben, szakmai találkozási platformot biztosítva a közművelődés, valamint a felnőttképzés világában dolgozó szakemberek számára. A kétnapos konferencián szeptember 3-án és 4-én vehettek részt az érdeklődők. Az előző évek gyakorlataival ellentétben idén a kialakult világjárványügyi helyzet miatt a konferencia az online térben került megszervezésre. A Rendezvény a Művelődő Közösségek Nyugat-Magyarországon című és EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.


A tudományos konferencia és szakmai találkozó főszervezője a Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszéke volt. Társszervezőként megjelent a Nemzeti Művelődési Intézet; a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságának Andragógiai Albizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Albizottsága; a Művelődéstudományi és Andragógiai Szakbizottság; a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület; valamint az EPALE Magyarország.

A konferenciasorozatot először 2006-ban szervezték meg az akkori Debreceni Egyetem BTK Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék munkatársai a képzés 50. évfordulójának, a szakalapító Durkó Mátyás professzor születésének 80. évfordulójának, valamint az önálló tanszékké válás 35. évfordulója alkalmából. Az első konferencia megszervezését követően minden páros évben megszervezésre kerül azóta is a konferencia, minden alkalommal más-más témának otthont adva. Durkó Mátyás a felnőttképzési szakma felsőoktatási képzésének meghonosítója hazánkban, ő alapította és vezette a Kossuth Lajos Tudományegyetem (mai nevén: Debreceni Egyetem) egykori Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszékét és 1968-ban megjelent Felnőttnevelés és népművelés című könyvével itthon ő rakta le az andragógiai diszciplína alapjait.

2020-ban a tudományos emlékkonferencia a „Hálózatok a művelődés és a felnőttképzés világában” címet viselte. Az idei konferencia online térben történő megvalósulása számos egyedi és innovatív lehetőséget rejtett magában, továbbá az online forma számos olyan résztvevő számára biztosított lehetőséget a részvételre, akik személyesen nem tudtak volna jelen lenni az eseményen. A konferencia köszöntőit, megnyitóját és plenáris előadását a felkért szakemberek előre felvett videofelvételen rögzítették, amelyet a szervezőkhöz eljuttatak, akik a legismertebb online videomegosztó felületre feltöltötték az elkészített digitális anyagokat, és a konferencia hivatalos honlapján elérhetővé tették azokat minden érdeklődő számára. Így az érdeklődők kezdésként Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetőjének, valamint Takács Levente, a Debreceni Egyetem BTK oktatási dékánhelyettesének hivatalos köszöntőjét tekinthették meg. Ezt követően Juhász Erika, a konferencia szervezőbizottságának elnöke megnyitotta a konferenciát, és egyúttal bejelentette a Durkó Mátyás Emlékérem idei díjazottját. Az emlékérmet minden konferencia során olyan szakember kapja, aki a művelődés és a felnőttkori tanulás szervezésével foglalkozó képzések és szakmák terén kiemelkedő teljesítmény nyújtva segítette ezek fejlődését, fejlesztését. 2020-ban dr. Kleisz Teréz, a Pécsi Tudományegyetem ny. egyetemi docense lett a díjazottja az emlékéremnek. Később a résztvevők meg is hallgathatták a díjazott plenáris előadását, amely „A professziókutatás aktuális irányai” címet viselte.

Az online köszöntők és plenáris előadás után az érdeklődők egy rendhagyó online kerekasztal beszélgetést tekinthettek meg, amelynek témája a „Hálózatok a művelődésben” volt. Ennek során felvezetésként Juhász Erika tartott előadást a „Nemzeti Művelődési Intézet és a felsőoktatás hálózatai”címmel, amelyet Bordás István egyesületi elnök előadása követett a Magyar Népművelők Egyesülete hálózatának bemutatásával. Ezt követően Szente Béla, aki a Kulturális Központok Országos Szövetségének hálózatáról beszélt annak elnökeként, míg Széman E. Rózsa az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tevékenységéről tartott előadást. Neveda Amália a veszprémi agóra igazgatójaként bemutatta az országos Agóra-műhely hálózatot, míg Molnár Lajos Milán, a szolnoki agóra igazgatója, alapító egyesületi tag a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület hálózatáról informálta az érdeklődőket.

 

Ebben az évben a résztvevők szekcióelőadások helyett e-poszterekkel jelentkezhettek be a konferenciára, amelyeket a szervezők témájuk alapján négy különböző poszterszekcióba soroltak az alábbiak szerint:

  1. Közművelődés elmélete és kutatásai (szekcióvezető: Újvári Edit, intézetigazgató egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem)
  2. Közművelődés gyakorlata (szekcióvezető: Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, Debreceni Egyetem – szakmafejlesztési igazgató, Nemzeti Művelődési Intézet)
  3. Képzések elmélete és kutatásai (szekcióvezető: Németh Balázs, intézetigazgató-helyettes egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem)
  4. Képzések gyakorlata (szekcióvezető: Barabási Tünde, egyetemi docens, Babes-Bolyai Tudományegyetem)

A konferenciára összesen több mint 60 e-poszter érkezett, amelyeket a szervezők elérhetővé tettek a konferencia hivatalos honlapján. A valós idejű, moderált szekcióülések során az egyes poszterek szerzői lehetőséget kaptak arra, hogy néhány gondolat erejéig bemutassák munkájukat, majd ezt követően az online szekcióülés résztvevőnek nyílt lehetőségük arra, hogy a poszter szerzőjéhez kérdéseket intézzenek a témát illetően. Az interaktív szekciók kiváló lehetőséget biztosítottak a szakmai eszmecserék megvalósításához.

Egy-egy online szekcióban átlagosan 100 fő vett részt, így megállapítható, hogy az online konferenciát nagy érdeklődés övezte,a résztvevők pedig rugalmasan alkalmazkodtak az új, online formához.

A tudományos rendezvényre érkezett e-poszterekhez készült absztraktok elérhetőek a konferencia hivatalos honlapján. Ezen a honlapon visszatekinthetők továbbá a plenáris előadások, az online szekcióülések, valamint a rendhagyó online kerekasztal beszélgetés videóanyagai is. Az elkészített e-poszterek is letölthetők az érdeklődők számára.

 

A szervezők ezúton is köszönik az online konferenciára jelentkezők aktív részvételét. Bízunk benne, hogy két év múlva már jelenléti konferencián fogunk találkozni a közművelődés és felnőttképzés jeles szakmai képviselőivel.

Konferencia hivatalos honlapja: www.durkokonferencia.hu