Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Deák Orsolya – Dr. Juhász Erika: A közművelődés és művelődéstudomány megjelenése a debrecenben megrendezett XIV. MELLearN konferencián


2018-10-30

Deák Orsolya – Dr. Juhász Erika: A közművelődés és művelődéstudomány megjelenése a debrecenben megrendezett XIV. MELLearN konferencián

A Debreceni Egyetem főépülete adott otthont 2018. április 19 és 20. között a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület Debreceni Egyetemmel közösen megrendezett Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciának, amelynek témája: A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció. A konferenciára az egész országból érkeztek szakemberek, hogy széleskörben bemutassák kutatási eredményeiket, gondolataikat és személyes szakmai kapcsolataikat ápolják. Erre a rendezvény első napján 5, a második napon pedig 4 szekcióban nyílt lehetőségük.

A rendezvény megnyitására 2018. április 19-én került sor, ahol Bartha Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora és Heindrich Balázs rektor felkérésére Sándorné Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Egyetem intézetvezetője mondtak köszöntőt.

A köszöntőt plenáris előadások követték, az első plenáris blokk előadói Arne Carlsen (Aarhus University), Katarina Popovic (Secretary-General of ICAE), Szabó Gábor (SZTE), Baranyi Péter (SZE) és Klein Sándor (PTE) voltak, levezető elnöke pedig Németh Balázs (MELLearN ügyvezető elnök).

A második plenáris blokk egy kerekasztal beszélgetés volt, amelynek keretében a neveléstudományi doktori iskolák vezetőivel és képviselőivel beszélgetett Varga Zsolt tudományos igazgató (DE) a doktori képzés lehetőségeiről. Ez a program a kultúrakutatás iránt érdeklődőknek is fontos információkat tartalmazott, mert a közművelődés és kulturális lehetőségek mint nonformális és informális tanulási folyamatok témakörében számos doktori program várja a doktoranuszokat: a Debreceni Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem neveléstudományi doktori programjai egyaránt.

Ezt követően a szekciókban folytatódott a szakmai munka. A résztvevők olyan témakörökben ismerhették meg egymás kutatómunkáját és eredményeit, mint a Felsőoktatási karrier-fejlesztés, -tanácsadás és útmutatás, mint LLL szolgáltatás (A szekció), a Felsőoktatási lifelong learning kutatások és statisztikai elemzések az EU2020 és Agenda 2030 tükrében (B szekció), a Virtuális oktatás és hatékony tanulás a felsőoktatásban (C szekció), a Közösségfejlesztés, közösségi tanulás és lifelong learning innovációk (D szekció) és a Felsőoktatással és az idősek tanulásának és foglalkoztatásának ösztönzéséért (E szekció). A konferencia első napja fogadással zárult a Debreceni Egyetem főépületében.

A konferencia második napján reggel 8:00 és 9:00 óra között MELLearN Közgyűlést tartottak a tagintézmények vezetőinek és képviselőik részvételével. A közgyűlést követően tovább folytatódott a szekciómunka az előző naphoz hasonlóan tematikus csoportosításban.

A konferencia plenáris előadásokkal zárult, a levezető elnök Erdei Gábor a Debreceni Egyetem MELLearN képviselője volt. Ennek keretében Kozma Tamás professzor (DE) a tanuló közösségekről és a társadalmi innovációról beszélt, Szabó Csilla, a Dunaújvárosi Egyetem Tanárképző Központjának igazgatója bemutatta az Egyetemet, mint a 2019. évi konferencia vendéglátó intézményét. Végül a szekcióvezetők foglalták össze a két nap alatt szerzett tapasztalataikat.

Sokat mondó adat, hogy a konferencia legnépesebb szekciója a Juhász Erika (DE) és T. Molnár Gizella (SZTE) által vezetett D szekció volt, amelyben a Közösségfejlesztés, közösségi tanulás és lifelong learning innovációk témaköréhez kapcsolódó előadások hangzottak el. Ez jól mutatja, milyen szorosan összekapcsolódik egymással a kultúra és a(z élethosszig tartó) tanulás kérdésköre. A konferencián összesen 14 közösségi művelődéshez kapcsolódó témájú előadás hangzott el, olyan előadóktól, mint Juhász Erika, aki a kulturális statisztikák és az LLL összefüggéseit mutatta be az érdeklődőknek, Kocsis Mihály a közösségi tanulás, együttes tanulás, tudásmegosztás területét hozta közelebb a hallgatósághoz előadásán keresztül, vagy Simándi Szilvia és Oszlánczi Tímea, akik az időskori tanulás és közösségi művelődés kapcsolatáról beszéltek.

 

Bővebb információk a konferenciáról és az előadások elérhetőek a MELLearN Egyesület honlapján: http://mellearn.hu/category/konferenciak-rendezvenyek/konferencia/