Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Juhász Erika – Deák Orsolya – Kovács Henrietta: Tudomány, felsőoktatás, kultúra — A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 13. szekciója


2017-09-12

Juhász Erika – Deák Orsolya – Kovács Henrietta: Tudomány, felsőoktatás, kultúra — A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 13. szekciója

2017. április 18. és 20. között immár XXXIII. alkalommal került megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, és annak a 13. szekciója, a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció. A konferencia szervezője ebben az évben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara (SZTE JGYPK) volt.

A XXXIII. Országos Tudományos és Diákköri Konferencia 13. szekciója, a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció 2017. április 18-20. között került sorra Szegeden. A konferenciának ezúttal a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara (SZTE JGYPK) adott otthont.

A szegedi XXXIII. OTDK 13. szekciójának ügyvezetése a következőképp épült fel: az ügyvezető elnök Pukánszky Béla intézetvezető egyetemi tanár, az ügyvezető társelnök a Felnőttképzési Intézet szakcsoportvezetője és egyetemi docense, Gerencsérné Újvári Edit, az ügyvezető titkár Szirmai Éva főiskolai docens, a hallgatói képviselők pedig Márton Réka és Rák Ágnes voltak. A 13. szakmai bizottság elnöke Gáspár Mihály professor emeritus. Az andragógia tagozat koordinátora T. Molnár Gizella volt, a pedagógia tagozaté Kovács Krisztina, a pszichológiáé Gál Zita, a könyvtártudomány tagozaté pedig Molnárné Urbanik Tímea.

A Konferencia megvalósulását támogatta az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Nemzeti Tehetség Program (NTP) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), aminek fővédnökségével megvalósult. A támogatók között szerepel továbbá számos a szakterületekhez (pedagógia, pszichológia, andragógia, könyvtártudomány) kapcsolódó országos hatáskörű intézmény, szervezet, alapítvány, egyesület, akik erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatással járultak hozzá az esemény megvalósulásához, így közöttük az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. is, amely az andragógia (és benne a közművelődés, közösségfejlesztés) témakörének szekcióit támogatta.

A magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája a tudományos diákköri (TDK) mozgalom. A mozgalom több évtizedes múltra tekinthet vissza, és hazánkban a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként bontakozott ki.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) minden páratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban hirdeti meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Az országos döntőkbe azok a fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi, kari konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek.

Az ország egyik legnagyobb tudományos rendezvényeként az OTDK a tehetséges alkotó fiatalok bemutatkozási lehetősége. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.

A rendezvény lehetőséget ad a résztvevő intézmények oktatóinak, kutatóinak a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás megismerésére. A PhD-képzésre jelentkezők kiválasztásában is szerepet kap az OTDK-n való szereplés, ugyanis a felvételi eljárás során többletpontokat jelenthetnek az eredmények.

A bírálatokat követően a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció keretében összesen 204 dolgozatotmutattak be a hallgatók a szegedi OTDK során, amely keretében 256 hallgató és 181 felkészítő tanár mérettetett meg a három napos tudományos rendezvényen. A legtöbb személyesen bemutatott dolgozat a pszichológia tudományterületéhez kapcsolódott, összesen 114. A pedagógia tagozatban 47 kutatás került bemutatásra, az andragógiai tagozathoz 28 bemutatott pályamunka tartozott, a könyvtártudományi tagozat esetében pedig 15 dolgozat került bemutatásra.

Dolgozatonként legalább két független, a szerzőket nem ismerő bíráló értékelt, és ha az általuk adott pontszámok között 10 pontnál nagyobb különbség volt, akkor harmadik bíráló bevonására is sor került. A bírálók többségében tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatók voltak, ám a szakma képviselői közül is többenbekerültek közéjük. A 13. Szekcióban 23 tagozatban mutatták be a hallgatók munkáikat, amelyeket 75 zsűritag értékelt. Összesen 60 helyezésés 32 különdíj került kiosztásra a Konferenciát záró ünnepségen.

Az idei évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (20), a Szegedi Tudományegyetem (18), valamint a Pécsi Tudományegyetem (12) hallgatói szerezték meg legtöbb helyezést és különdíjat.A Szekcióban a pályamunkát bemutató intézmények száma 24 volt, ebből 1 külhoni felsőoktatási intézmény (Babeș–Bolyai Tudományegyetem), egy vendéghallgató Ungvárról érkezett, valamint összesen 45 kar részérőlmutatták be pályamunkájukat a hallgatók.

A kultúra területe is szerepet kapott az eseményen, az idei XXXIII. Országos Tudományos és Diákköri Konferencia 13. Szekciójában 10 bemutatott dolgozatfoglalkozott kulturális, közművelődési témakörrel. Ilyen írások a teljesség igénye nélkül például Kávai Zsuzsanna: Közösségi identitás szegedi szakkollégiumi környezetben; Mászlai Olga: Kulturális közfoglalkoztatás a partnerszervezetek szemszögéből; Tóth Johanna: Párkapcsolati életciklusok napjainkban és a népmese világában; valamint Szűcs Tímea: Zsidó kivándorlás Magyarországról Palesztinába 1945 és 1949 között, különös tekintettel a zsidó identitás alakulására című dolgozata.

A Konferencia támogatói között az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. is szerepelt, aminek köszönhetően a záró ünnepségen az AndragógiaTagozatban helyezést elért hallgatók a Művelődési Intézet által ajándékozott zsűrizett népművészeti termékeket, valamint a szervezet tudományos folyóiratában, a Kulturális Szemlében történő publikálási lehetőségeket kaptak oklevelük mellé. A Művelődési Intézet publikációs díjait Dr. Juhász Erika a Kultúrakutatási és Képzési Központ vezetője, a folyóirat főszerkesztője adta át 4 hallgatónak.

 

Az Andragógia tagozatban helyezést és különdíjat a következő hallgatók értek el: 

 

Gratulálunk a résztvevő és a helyezést elért hallgatóknak, valamint témavezetőiknek!

A felsőfokú szakemberképzés és a szakma tudományos hátterének folyamatos biztosítása érdekében a tudományos utánpótlás gondozása minden szakterület kiemelt feladata, ezt a célt kiemelkedő módon támogatja az OTDK mozgalom. Találkozunk 2019 tavaszán az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán!