Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Juhász Erika – Izer Boglárka: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” – Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016.06.16-17., Debrecen


2016-12-22

Juhász Erika – Izer Boglárka: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” – Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016.06.16-17., Debrecen

2016. június 16-17-én került sor a Durkó Mátyás Emlékkonferenciára a Debreceni Egyetem, a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület és a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében. A Durkó Mátyás emlékére rendezett tudományos konferencia és szakmai találkozó a művelődés és a felnőttkori tanulás szervezésével foglalkozó felsőfokú képzések 60. évét ünnepelte. Az Emlékkonferencia idei címe is erre utalt a 60 évvel ezelőtti és jelenlegi szaknévvel: „A népműveléstől a közösségi művelődésig”. A konferenciára előzetesen több mint kétszáz résztvevő regisztrált be, a plenáris programokon túl tizenöt szekció került megrendezésre, amelyben nyolcvanöt előadás hangzott el.


Az idei Emlékkonferenciát a már hagyományossá váló módon Durkó Mátyás és Rubovszky Kálmán sírjánál történő koszorúzás nyitotta meg. Durkó Mátyás sírjánál dr. Nemes Zoltánné, a Debreceni Egyetem BTK Dékáni hivatalvezetője, Rubovszky Kálmán sírjánál pedig dr. Kerülő Judit, a Nyíregyházi Egyetem rektorhelyettese tartott emlékbeszédet.

A konferencia nyitó plenáris programjának levezető elnöke dr. Györgyi Zoltán, a Debreceni Egyetem BTK intézetigazgató, egyetemi docense volt. A nyitó program keretében Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet ekkori mb. igazgatója tartotta meg köszöntőjét, amelyben hangsúlyozta a közművelődési gyakorlat és a tudomány, a felsőoktatás folytonos együttműködésének fontosságát. A Debreceni Egyetem részéről dr. Papp Klára professzor asszony, a Bölcsészettudományi Kar dékánja köszöntötte a vendégeket. Köszöntőjében emlékeztette a résztvevőket, hogy éppen negyvenöt éve, 1971-ben jött létre az első önálló közművelődési tanszék a bölcsészkaron, így ennek az ünnepe is a konferencia. A konferencián már nem tudott jelen lenni egészségügyi állapota miatt özvegy dr. Durkó Mátyásné, így köszöntőjét egy videóüzenetben jutatták el a szervezők a konferencia résztvevőihez. A nyitó plenáris előadást dr. Sári Mihály ny. egyetemi tanár tartotta, aki tudományos pályáját Debrecenben kezdte, és előadásában felvázolta a XXI. századi közművelődés és andragógia előtt álló kihívásokat történeti perspektívában. Az idei évben a Durkó Mátyás Emlékérmet ő vehette át, amelyet a díj alapítóinak képviseletében dr. Németh Balázs az MTA Andragógia Albizottság elnöke, valamint dr. Juhász Erika, a Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék vezetője adott át. A nyitó ülés keretében került sor a Debreceni Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Gyűjtemény új kutatószobájának virtuális bemutatására. A kutatószobában megtalálhatóak az egykori tanszékvezetők, Durkó Mátyás, Soós Pál, Rubovszky Kálmán kéziratai, kutatási anyagai, amelyeket a hallgatók, oktatók és kutatók felhasználhatnak kutatásaikhoz, és a Gyűjtemény folyamatosan bővül. A Gyűjteménynek elindult a digitális feldolgozása is, ami által hamarosan virtuálisan is elérhetővé válik. További programelem volt a szak 60. évfordulójára országos összefogással létrehozott muvelodes.eu című szaknépszerűsítő honlap bemutatása, amelyet dr. Kerülő Judit az Andragógia és Közösségi Kulturális Tanulmányok Szakbizottságának titkára és dr. Márkus Edina a Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék egyetemi adjunktusa prezentált. A weblap ismerteti a művelődéssel és felnőttkori tanulás szervezésével foglalkozó, jelenleg is elérhető képzéseket, az ezeket indító intézményeket, a főiskolai és egyetemi szakokat, az eddigi eredményeket és elhelyezkedési lehetőségeket.

A következő plenáris programelem „A kultúra jelene és jövője” című kerekasztal beszélgetés volt, ahol Kondásné Erdei Mária, Nyíradony polgármestere, Csatlósné Komáromi Katalin, a sárospataki A Művelődési Háza és Könyvtára igazgatója és dr. Szabó János Zoltán, az EMMI Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Elemzési Osztályának vezetője beszélgettek dr. Juhász Erika levezető elnökkel. A beszélgetőpartnerekben közös volt, hogy mindannyian a debreceni szakemberképzésben szerezték a diplomájukat, és jelenleg a kultúra különböző színterein tevékenykednek, így gondolataikból, véleményükből kirajzolódhatott a kulturális élet néhány fő jellemzője és fejlesztendő területe. A kerekasztalt követően a debreceni szakemberképzés 60 éves történetéről készült kiállítást dr. Szabó József, a Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék egyetemi adjunktusa nyitotta meg, aki röviden bemutatta a kiállítást tartalmazó elemeket. Ezek között található volt 6 db fényképtabló, amelyek évtizedenként mutatták be a 6 évtized néhány szakmai és szabadidős tevékenységét; másik 6 poszteren egykori hallgatók véleményét idézték; 5 tárlóban pedig a debreceni képzés néhány tárgyi emlékét mutatták be; valamint megtekinthető volt a kiállításon Karácsony Sándor néhány művének eredeti borítója alapján készül fotó is, amelyeket Földes Nagyközség Önkormányzata ajándékozott a Debreceni Egyetemnek.

A köszöntők és a plenáris előadások után kezdődtek a szekciók, amelyekből a csütörtöki napon négy szekció és egy poszterszekció, a pénteki napon tíz szekció zajlott le. A kulturális témájú szekciók közül csütörtökön a „Kulturális tevékenységek reflektorfényben” című szekció zajlott le, amelynek szekcióvezetője Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet ekkori mb. igazgatója és dr. Barabási Tünde a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Kar Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat docense volt. A szekcióban a következő előadások hangzottak el: dr. Kleisz Teréz a kultúraközvetítők szerepéről, a szakma fel- és leértékelődéséről beszélt, Ponyi László a hazai Kapunyitogató Programokat mutatta be 2014 és 2016 között, Üröginé Ács Anikó a közművelődési intézmények felnőttképzésben betöltött szerepének változásáról beszélt az Európai Uniós csatlakozásunk óta eltelt időszak tükrében, Angyal László a Hajdú-Bihar megyei településfeltárási jó gyakorlatokat mutatta be előadásában, dr. Szabó János Zoltán a fesztiválok és biztonság aktuális témakörét járta körül.

Az Emlékkonferencia csütörtöki napja 14 posztert bemutató poszterszekcióval, majd társas vacsorával zárult, ahol Tordai Zoltán és zenekara szórakoztatta a résztvevőket, és az ünnepi torta dísze is Durkó Mátyás édesanyjának sokszor idézett mondása volt: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!”.

A konferencia pénteki napja plenáris programmal kezdődött, amelynek levezető elnöke dr. Juhász Erika, a konferencia tudományos bizottságának elnöke volt. Köszöntőt tartott Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára, aki beszédében a legújabb szakmai változásokat vázolva jelezte, hogy hamarosan indulhat a szakma önálló közösségszervezés alapszakja, átalakul az OKJ-s felnőttképzések rendszere, és ez a közművelődési szakterületet is érinti, valamint bejelentette, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet 2017. január 1-től nonprofit kft. formájában folytatja működését, és viszi tovább a közművelődés országos szakmai módszertani feladatait. Ezt követően megnyitotta a konferencia második napját dr. Bartha Elek professzor úr, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, és beszédében nagyra értékelte az Andragógia Tanszék és jogelődjei tudományos és szakmai munkáját, valamint az alapító, dr. Durkó Mátyás emlékének őrzését. Plenáris előadást tartott Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet ekkori szakmai igazgatója, aki a közművelődésben megvalósuló közösségi tervezés módszeréről és szerepéről beszélt. A plenáris program végén két kötetet mutattak be, az egyik a 40 éves szegedi szakemberképzés emlékére készült kötet, amelyet dr. Újvári Edit, a Szegedi Tudományegyetem docense ismertetett, a másik kötet a szintén 40 éves egri szakemberképzés emlékére készült, amelyet dr. Simándi Szilvia az Eszterházy Károly Egyetem tanszékvezető főiskolai docense mutatott be. A kötetek a jubiláló intézmények tanszékein elérhetők.

A péntek délutáni szekciók között kettő kulturális témájú volt, amelyben a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai is képviseltették magukat. A „Közösségi művelődés – közösségfejlesztés” című szekció vezetői dr. Kleisz Teréz, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara és dr. Arapovics Mária, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem PPK docensei voltak. A szekcióban a következő előadások hangzottak el: dr. Arapovics Mária a közösségi művelődési perspektíváit mutatta be Magyarországon, dr. Simándi Szilvia és dr. Oszlánczi Tímea a közösségi művelődés – nyílt oktatás címmel tartott előadást, Kocsis Klára az amatőr művészetek jelentőségét ismertette a közösségi művelődésben, Sotkó Levente Attila a közösségfejlesztés módszereit mutatta be közös tervezésben, míg Farkas Zsolt egy szívességbank létrehozásának sikertényezői címmel tartott előadást. A „Kulturális intézmények helyzetképe” című szekcióban dr. Szabó Irma, a Debreceni Egyetem óraadó tanára volt a szekcióvezető és a következő előadások hangzottak el: dr. Juhász Erika – Mászlai Olga a kulturális közfoglalkoztatásban részt vevő partnerszervezeteket mutatták be, Dudás Katalin – G. Furulyás Katalin a legújabb kulturális statisztikai adatok tükrében beszéltek a kulturális intézményrendszerről, Kary József a közművelődési szervezetek önértékelési rendszerét prezentálta, dr. Szabó József a muzeális intézmények kultúraközvetítési megoldásait mutatta be, végül Kenyeres Attila Zoltán a televízióból történő kulturális tanulás egyenlőtlenségeit prezentálta.

A pénteki szekciók között két bizottsági ülésre került sor: az egyik az MTA Andragógiai Albizottság zártkörű ülése, a másik pedig az Andragógia és Közösségi Kulturális Tanulmányok Szakbizottság zártkörű ülése volt.

A Durkó Mátyás Emlékkonferencia programja tudományos és szakmai tartalmakban gazdag volt, amellyel méltó módon ünnepelték a szakma, a felsőoktatás és a tudomány képviselői a művelődés és a felnőttkori tanulás szervezésével foglalkozó felsőfokú képzések 60. évét.