Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Juhász Erika – Izer Boglárka: Az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa – Beszámoló a XV. Országos Neveléstudományi Konferenciáról


2016-07-28

Juhász Erika – Izer Boglárka: Az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa – Beszámoló a XV. Országos Neveléstudományi Konferenciáról

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Programbizottsága védnöksége alatt minden évben más és más felsőoktatási intézmény neveléstudományi egysége szervezi az Országos Neveléstudományi Konferenciát. Immár 15. alkalommal, 2015. november 19-21. között az Óbudai Egyetem volt a rendezvény főszervezője és házigazdája. A nagy hagyományú konferencia a 2014-es konferenciához hasonlóan közel 450 fő részvételével a Kárpát-medence egyik legnagyobb éves neveléstudományos rendezvénye.

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ vezetője a konferencia elnöke volt: Dr. Tóth Péter, a konferencia titkára pedig az Óbudai Egyetem Nemzetközi Oktatási Iroda főigazgatója, dr. Ősz Rita.

A konferencia címe Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa, amelynek megfelelően az előadások, tanácskozások a pedagógusok, tanulók és iskolák értékekhez kapcsolódó viszonyát tárták fel és járták körül. Az elmúlt egy évben a hazai neveléstudomány szakemberei részéről számos olyan új kutatási eredmény született, amelyek bemutatása tudományos és szakmai szinten még gazdagabbá tették a hazai akadémiai világ egyik legrangosabb konferenciáját, az Országos Neveléstudományi Konferenciát. A konferencia célkitűzése a szervezők szerint: teret adni egyrészt a pedagóguskutatások új eredményeinek bemutatására, megvitatására, másrészt a tanulás eredményességét befolyásoló tényezők feltérképezésére, az idevágó empirikus kutatások eredményeinek interpretálására, megvitatására, végül mindazon pedagógiai koncepciók, illetve elért eredmények bemutatására, amelyek a tanulók közötti különbségek figyelembevételét helyezik vizsgálatuk középpontjába

A konferencia alatt a résztvevők kihelyezett üléseken is részt vehettek, úgy mint a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának, valamint az 1989-ben alapított és 2012-ben újraalapított HERA, azaz Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének (Hungarian Educational Research Association) ülésén.

A konferencia kulturális programjai idén is színesek voltak. Első este a dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes lépett fel, előadásuk címe: Magyarország az én hazám. A produkció művészeti vezetője a Pro Cultura Intercisae díjas Suplicz Mihály volt. A konferencia második napját a 2002-ben alakított Szent Efrém Férfikar műsora zárta, amelynek alapítója és művészeti vezetője a Liszt-díjas Bubnó Tamás.

A konferencia az előző évekhez hasonlóan követte a hagyományos előadás technikák mellett a digitális újításokat, így a poszter előadások során megjelent a hagyományos papíralapú poszter szekció mellett a digitális poszter (e-poszter) szekció, amely során a résztvevők digitális táblákon láthatták a posztereket.

A konferencia három napja alatt közel 450 résztvevő több mint 300 előadáson és poszterbemutatón vehetett részt, amelyből a kultúra, közművelődés témakörében közel harminc előadás hangzott el. Ezek közül néhány szerző és előadása:

  • Boruzsné Bűdi Katinka: Az éneklés szerepe a XVI. századi protestáns iskolákban;
  • Farády Katalin: Értékteremtés zenei neveléssel;
  • Hegedűs Anita: Az egyetemisták kultúrafogyasztási szokásai a debreceni és a szegedi egyetem tekintetében;
  • Izer Boglárka – Juhász Erika: A kulturális közfoglalkoztatás előnyei és hátrányai az értékközvetítés mentén;
  • Óváry Zoltán: A nemzeti zenei anyagon alapuló hangszeres tanrepertoár kialakulása és fejlődése hazánkban a II. világháború utáni évtizedekben;
  • Szabó József: Múzeumpedagógiai kutatások a Debreceni Egyetemen.
  • Szűcs Tímea: A zenetanulás társadalmi hatásai;

A konferencia előadásaiból készült tanulmányok 2016 őszén olvashatók az „Új kutatások a neveléstudományokban” kötetsorozat következő számában.