Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Hadházi Rita: Kultúrakutatás az ONK keretében


2020-10-21

Hadházi Rita: Kultúrakutatás az ONK keretében

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága gondozásában, idén a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a KINCS (Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért) szervezésében került megrendezésre a XX. Országos Neveléstudományi Konferencia. A konferencia célja a neveléstudomány területén született kutatások és tudományos eredmények megismertetése, illetve megvitatása. A háromnapos jubileumi konferencia 2020. november 5-7. között zajlott, online formában.


A XX. Országos Neveléstudományi Konferencia elnöke Dr. Engler Ágnes, titkára Bocsi Veronika volt. Az idei év központi témája a család szerepe a nevelés és az oktatás világában, valamint a nevelés és az oktatás megvalósulása a családban. A rendhagyóan online térben zajló eseményen több mint 400 előadás hangzott el. Nemzetközi kutatók is részt vettek a konferencián, plenáris előadások keretében. 

A megnyitón köszöntőt mondott Dr. Engler Ágnes, a konferencia elnöke, Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke, valamint prof. Dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese.


Forrás: www.ni.unideb.hu

 


A művelődés, közművelődés, kultúra témakörében is számos előadást hallhattak a résztvevők. Az első napon Kiss Julianna mutatta be kutatását, amiben a kultúrafogyasztási szokásokat és gyerekkori extrakurrikuláris tevékenységeket vizsgálta a kárpátaljai főiskolai hallgatók körében.  A kutatás célja az volt, hogy feltárja azokat az iskolán kívüli tevékenységeket, melyek később hatással lesznek az egyén életében a magaskultúra fogyasztása tekintetében.

Dr. Juhász Erika, a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék vezetője és a Nemzeti Művelődési Intézet szakmafejlesztési igazgatója Szakmafejlesztés a közművelődésben, illetve Közművelődés a koronavírus járvány idején címmel tartott előadást. A közművelődési szakma több mint 60 éves múltra tekint vissza, megmaradása a folyamatos fejlesztéseknek köszönhető. A történeti kutatásokra építve felvázolható az elkövetkezendő 10-20 év szakmafejlesztési modellje, amit az előadó bemutatott Kárpát-medencei kontextusban. Második előadásában pedig felhívja a figyelmet arra, hogy a koronavírus járvány a kulturális ágazatban sok nehézséget okozott, hiszen minden közösségi színtér bezárásra került. A Nemzeti Művelődési Intézet a vírus okozta változásokat vizsgálta, és azt, miként reagáltak az országban a kulturális intézmények erre, milyen innovatív kezdeményezéseket indítottak el.


A második napon a Pécsi Tudományegyetem Művelődéstudományi Tanszékének adjunktusa, Dr. Koltai Zsuzsa olyan online innovációkat mutatott be a konferencián, amelyek a családok múzeumi tanulásának szolgálatában állnak. Az elmúlt években a családokat megcélzó múzeumi kultúraközvetítés fontos elemévé tette a múzeumi tanulással egybeköthető online szolgáltatásokat, például az applikációk és módszertani segédletek megjelenésével.

A múzeumpedagógia által egy új világ nyílik előttem: Közművelődés és felsőoktatás találkozása címmel tartott előadást Molnár Júlia, a Hetedhét Játékmúzeum múzeumpedagógusa. 2017-től óvodások számára tartott múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehettek részt tanító szakos egyetemi hallgatók, akiket felkészítettek játékmentoroknak annak érdekében, hogy a múzeumot élményszerű tanulási környezetnek tekintsék a hallgatók és az óvodások egyaránt.

Török Péter és Antal István a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) kutatói a roma többségű iskolák tantestületeit vizsgálták, személyüket kulturális közvetítőként tekintve. Ezen tantestületeknek multikulturális környezetben kell a kultúrát közvetíteniük, így fókuszcsoportos interjúk keretében kérdezték a kutatók a munkájukról, akik inkább hivatásként, mintsem munkaként tekintenek a tevékenységükre.


Több kihelyezett nyilvános ülésnek adott teret a konferencia, emellett a szakmai programok után levezetésként az első nap zárásaként Váradi Judit zongoraművész és Puskás Levente klarinét – és szaxofonművész tartott koncertet, a második napon pedig a Debreceni Egyetemi Színház műsorát láthatták a konferencia résztvevői.Bővebb információk a konferenciáról a www.onk.hu oldalon olvashatók.