Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk


2017-09-12

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

A Kulturális Szemle küldetése, hogy a kultúra széles spektrumán, de elsősorban a közművelődés és a közösségi művelődés témaköreiben, illetve az ezekkel kapcsolatba hozható témákban bemutassa a tudományos relevanciával bíró fontos kutatásokat, tanulmányokat, köteteket és konferenciákat. A Kulturális Szemle témái és szerzői nem csak Magyarország határain belül alkotó szakemberek, mivel a Kulturális Szemle alapítói célul tűzik ki egy Kárpát-medencei magyar Kulturális Szemle működtetését. Ez az interdiszciplináris online tudományos folyóirat így a Kárpát-medence magyar kulturális szakembereinek egy olyan hálózatát kívánja összefogni, akik hisznek a kultúra fontosságában, a kulturális közösségi kezdeményezésekben, és ezt az eszmét szeretnék hosszútávon terjeszteni és fenntartani. Ennek érdekében végeznek elméleti és empirikus kutatásokat, amelyekkel célul tűzik ki a kulturális tevékenységek, intézmények és lehetőségek folyamatos fejlesztését. A Kulturális Szemlébe a tudományos etika betartásával egyaránt publikálhatnak egyetemi oktatók, doktoranduszok, felsőoktatási hallgatók, kutatók, és természetesen a kulturális színtereken dolgozó szakemberek. A kiadás első éveiben elsősorban magyar nyelvű írásokat várunk, a későbbiek folyamán angol nyelvű publikálásra, esetenként angol nyelvű különszámra is lehetőséget kívánunk teremteni, hogy a kultúrával kapcsolatos kutatási eredményeket minél szélesebb körben, nemzetközi viszonylatokban is terjeszteni tudjuk. Ennek a célnak az eléréséért választottuk az online formát is: az elektronikus eszközök segítségével ezek az írások sokkal szélesebb körben el tudnak jutni az érdeklődőkhöz.

A jelenlegi számunkban a Nemzetközi kitekintésben egy kulturális tanulásról írott tanulmányommal indítunk, ahol a nemzetközi vizsgálatok legfontosabbjait összefoglalva egy definiálásra is kísérletet teszek, majd olvashatunk az erdélyi magyarok helyzetéről a romániai munkaerő-piacon egy győri tanár-diák szerzőpáros írásában. A Hazai tudományos műhelyben az ország különböző pontjain működő felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói publikálnak úgy, mint Bérces Viktor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar adjunktusa, és Domonkos Andrea professzor asszony. Publikál továbbá a folyóirat aktuális lapszámában az Eszterházy Károly Egyetem Andragógiai és Közművelődési Tanszékéről Simándi Szilvia, valamint Tengely Adrienn, az egyetem docensei, a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszékének oktatója, Márkus Edina közös cikkben elemzi a kultúra civil partnerségeit az NMI Művelődési Intézet fiatal kutatójával, Megyesi Judittal, valamint Ponyi László, az említett intézet senior kutatója a közösségtanulmányokkal és a kisebbségi közösségek kutatásának módszertani alapjaival ismerteti meg az olvasót. A folyóirat Junior kutatóműhely rovatában Szűcs Tímea és Kovács Henrietta fiatal kutatók írásai olvashatók. Szűcs Tímea a magyarországi zsidósággal kapcsolatos, Kovács Henrietta pedig a közösségfejlesztés alapjaival és a többfunkciós közösségi terekkel foglalkozó kutatási eredményeit ismerteti. Könyvajánlatként Szabó József ismerteti és elemzi Márkus Edina: Amikor a harmadik az első című, 2016-ban megjelent könyvét, Juhász Erika és Ponyi László pedig közös recenzióban mutatja be Trencsényi Imre: KÖZÖSSÉG – Művelődés – Közösségi művelődés – Válogatott tudósítások 1980-2010 című könyvét. A Tudományos konferenciák keretében a 2017 április 18. és 20. között zajlott Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról, és annak a 13. szekciójáról, a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióról adunk hírt. Az immár 33. alkalommal megrendezett konferencia helyszíne idén a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara (SZTE JGYPK) volt.

A kulturális szakma alapítója, Durkó Mátyás professzor úr is gyakorta mondta a fontos eszmék terjesztése kapcsán az örök igazságot: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” A kulturális szakma megerősítéséhez szükség van olyan tudományos folyóiratra, amely küldetéséhez illeszkedően a Kárpát-medence számos kutatóját tudja egyesíteni, és folyamatos kutatásra, és kutatási eredményei publikálására buzdítani. Ezt a célt már a szerkesztőbizottság összeállításánál és későbbi bővítésének lehetősége kapcsán is szem előtt tartottuk. Ezáltal érhetjük el azt, hogy ez a folyóirat ne egy-egy szűkebb kutatócsoport nyilvánossági fóruma legyen, hanem egy minél tágabb tudományos-szakmai kör szellemi támogatását élvezze.

Hívjuk tehát szerzőként mindazokat, akik úgy érzik, hogy szeretnének és tudnának hozzátenni ehhez a vállaláshoz maguk is. És hívjuk olvasóként mindazokat, akik hasonlóan gondolkodnak, és fontosnak tartják a kultúrát, a kultúra továbbadását, mint egyetemes értéket. Gondolkodjunk közösen, őrizzük közösen a magyar kultúra értékeit Magyarországon és a Kárpát-medencében szerte!

 

Hasznos olvasmányélményeket kívánunk!

 

Az alapító NMI Művelődési Intézet és a szerkesztőbizottság nevében,

 

dr. Juhász Erika

főszerkesztő