Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Juhász Erika – Zelei-Pintér Magdolna: Innovációk a művelődés és a felnőttképzés világában


2022-06-30

Juhász Erika – Zelei-Pintér Magdolna: Innovációk a művelődés és a felnőttképzés világában

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszéke 2022. június 23-24. között 8. alkalommal rendezte meg a Durkó Mátyás emlékére szervezett Tudományos Konferencia és Szakmai találkozót. A 2006 óta kétévente megrendezésre kerülő emlékkonferenciára a pandémiás helyzetet követően már újra jelenléti formában érkeztek a közművelődési, felnőttképzési és felsőoktatási szakemberek, tudományos kutatók. A hazai közművelődési szakmát érintő új kihívásokra reagálva a konferencia központi témaköre a közművelődésben és felnőttképzésben bevezetett innovációkat helyezte előtérbe.


A Debreceni Egyetem szervező Tanszékét a konferencia és szakmai programjának megszervezésében több társszervező is segítette, mindamellett tudományos, szakmai hátteret biztosítottak a rendezvényhez, úgy mint:

  • Nemzeti Művelődési Intézet vezetői, munkatársai,
  • Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságának Andragógiai Albizottsága,
  • Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Albizottsága,
  • Művelődéstudományi és Andragógiai Szakbizottság tagjai,
  • KultúrÁsz Közhasznú Egyesület (Debrecen) tagjai,
  • Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület vezetői, tagjai.


A kétnapos konferencia Debrecen Megyei Jogú Város kulturális ügyekért felelős alpolgármesterének, Puskás Istvánnak a köszöntőjével indult. A köszöntőjében kiemelte, hogy „a város életében mindig kiemelt szerepet töltött be a közművelődés, amelynek fontos tényezője az a szellemi és tudományos műhely, amit a Debreceni Egyetem jelent”, továbbá kihangsúlyozta a konferencia kohéziós szerepét is a különböző területekről érkező szakemberek számára, amely nélkülözhetetlen a közösségek építése szempontjából. A résztvevők köszöntését követően Prof. Dr. Bartha Elek a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese nyitotta meg a konferenciát, amelyben emlékeztette a konfrencia résztvevőit a Durkó Mátyás által alapított tanszék több mint 60 éves múltjára és folyamatos működésére, valamint a képzés iránti töretlen és nagyfokú érdeklődésre. A megnyitót a plenáris előadások követték: Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Egyetem rektora a modellváltó felsőoktatásról, Dr. Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmafejlesztési igazgatója és a Debreceni Egyetem alapító tanszékének vezetője a közművelődés elmúlt 10 évének rendszerváltozásáról, dr. Németh Balázs, az MTA Andragógiai Albizottság elnöke és a Pécsi Tudományegyetem intézetigazgató helyettese pedig a felnőttképzés nemzetközi trendjeiről tartotta meg vitaindító előadását.

A konferencia programjából idén sem hiányozhatott a Durkó Mátyás emlékérem átadása, amelyet 2006 óta adnak a kultúra és közművelődés területén kiemelkedő szakmai és tudományos munkát végző szakembereknek. 2022-ben ezt az életműdíjat Dr. Szabó Irma Ibolya (közművelődési szakértő, Debreceni Egyetemen óraadó egyetemi oktató) kapta, aki egyben Durkó Mátyás professzor utolsó doktorandusza volt.

A konferencia programja főként szimpózium jellegű: műhelymunkákra, tanácskozásokra adott lehetőséget, így a 13 szekcióülés mellett a tapasztalat- és véleménycserére 2 kerekasztal-beszélgetés, 1 szakbizottsági ülés és a tudományos vagy szakmai poszterek bemutatására alkalmas poszterszekció nyújtott lehetőséget.

A jelenléti konferencián ezalkalommal több mint 50 előadás került befogadásra. Ezek között a legnagyobb számban a közösségi művelődés, kultúrakutatások és kulturális projektek témában vitatták meg a hazai és nemzetközi kutatásokat. Emellett az idősekkel, időskori tanulással és művelődéssel kapcsolatos témák, valamint a felnőttképzési, közösségi tanulási kutatások köré szerveződtek a kutatási eredményeket bemutató előadások.

A szekcióülések mellett a poszterszekció keretében lehetőség nyílt 19 tudományos igényű vagy szakmai poszter megtekintésére is. A poszterszekció egyediségét adja, hogy a gyakorlati szakemberek és a fiatal, tehetséges kutatók munkáit a poszterszekció felvezetését követően a konferencia látogatói megtekinthették és a szerzőktől kérdezhettek, a poszterek pedig a konferencia két napján folyamatosan elérhetőek voltak.

Az emlékkonferencia sorozat egyik sajátossága, hogy mindig nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra, így ezalkalommal is egy külön szekció keretében lehetősséget biztosított a tehetséges fiatal kutatók számára, hogy az ifjúsággal kapcsolatos felmérések eredményeit bemutassák. Kutatási témáik között megjelent a fiatalok értékrendjének, szabadidős, közösségi életének vizsgálata vagy az olvasáskutatás.

A konfrencia szekcióelőadásai mellett a kerekasztalbeszélgetések (utalva a konferencia „Innovációk a művelődés és a felnőttképzés világában” központi témájára) a szakmai innováció és az utánpótlás aktuális kérdéseire fókuszáltak. A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület ­­­a konferencia társszervezőjeként közreműködve olyan két izgalmas szakmai innovációt mutatott be az emlékkonferencián, amelyek a közösségi művelődés valós igényeire kínálnak módszereket: ezek a Látópont Hálózat és hozzá kötődőlátóutak, valamint a Minta-mentorálás programok.

A Látópont Hálózat létrehozása, a látóutak megvalósítása program célja a jó gyakorlatok adaptációja a közművelődésben, miközben új ismerettekel, szakmai kapcsolatokkal és élménnyekkel gazdagodnak a program résztvevői. A kerekasztal beszélgetés ideális módszernek bizonyult a program sokszínűségének bemutatására. A beszélgetést Dr. Baloghné Uracs Marianna, a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület elnöke vezette. Beszélgető partnerei voltak Fróna Katalin és Jantyik Zsolt, a KÖZÖSÉRTÉK Egyesület Látópont munkacsoportjának vezetői, és kiváló látópontok koordinátoraiként Józsa Katalin (Hírös Agóra, Kecskemét), Jandácsik Pál (Abonyi Lajos Művelődési Ház, Abony), Hadnagy Jolán (Tamási Áron Művelődési Egyesület, Farkaslaka) és Lovász Tibor (polgármester, Kőtelek). A hazai és határon túlról érkező szakemberek különböző nézőpontokból, de egymást erősítve tudták bemutatni a program eredményeit, lehetőségeit és a projettapasztalatokat az érdeklődő szakmai közönség számára.

A másik módszer, a MINTA-MENTORÁLÁS program tapasztalatainak megvitatására, eredményeinek bemutatására is kerekasztal beszélgetés keretében került sor. A program célja a junior szakemberek felkészítése, szakmai kompetenciáik fejlesztése, fejlődésük elősegítése és szakmai elkötelezettségük megerősítése tapasztalt szakemberek bevonásával. A kerekasztal beszélgetést Pető Lilla (Nemzeti Művelődési Intézet Hálózati központvezető), mint ezen egyesületi munkacsoportvezető vezette. Beszélgető partnerei Veszpréminé Turtsányi Valéria projektvezető és a két mentor-mentorált páros – Kiss Andrea mentor és Farkas Kata (Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont), valamint Bartha Anikó mentor és Gyüre Kitti (Hajdúszoboszló Kovács Máté VMK) voltak, akik a mintaprogram tapasztalatait, tanulságait osztották meg a konferencia résztvevőivel.

A szekcióülések és kerekasztal beszélgetéssel mellett a Művelődéstudományi és Andragógiai Szakbizottság ülésére is sor került. A Szakbizottság zárt ülésén a Közösségszervezés BA és Kulturális mediáció MA szakot indító egyetemeket képviselő tagok megvitatták a szakmát és a felsőoktatást érintő aktuális kérdéseket, így a szakirányok indítását, a felvételizők létszámát vagy a szaknépszerűsítés koncepcióját illetően.

A Tudományos Konferencia és Szakmai találkozó további pozitív hozadéka, hogy a konferencia tanulmányaiból lektorált kötet is készül, amely online formában is elérhető lesz 2023. nyarán (https://www.durkokonferencia.hu/kotetek/ – a korábbi évek kötetei is itt olvashatóak). A tanulmánykötet segítségével a konferencia eredményei mind szélesebb körben eljutnak a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekhez.


Az esemény megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.