Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Juhász Erika: Konferencia Durkó Mátyás emlékére ötödik alkalommal


2014-03-06

Juhász Erika: Konferencia Durkó Mátyás emlékére ötödik alkalommal

2014-ben ötödik alkalommal kerül sor a Durkó Mátyás emlékére rendezett konferenciára Debrecenben. A konferencia 2014. június 26-27.-én a Debreceni Egyetemen kerül sorra. Az idei konferencia címe: „Közösségi művelődés – Közösségi tanulás”. A konferenciára május 20-áig lehet jelentkezni, a konferencia felhívása és jelentkezési lapja elérhető márciustól az ni.unideb.hu és a www.kulturasz.hu honlapokról is. A konferenciasorozat megszokott programelemein túl idén Rubovszky Kálmánra, a tanszék egykori jeles tanszékvezetőjére is emlékezünk. Visszaemlékeznek munkásságára egykori tanítványai, kollégái, kiadjuk nyomtatásban eddig meg nem jelent munkáját, felavatjuk a tanszék egyik helyiségében a róla készült festményt. A másik fontos momentum az idei konferencián, hogy a felsőfokú képzések új szakjainak, a közösségi művelődés tanárának és a kulturális tanulmányok alapszaknak a kérdéseiről is sor kerül kerekasztal beszélgetésre.


A Durkó Mátyás emlékkonferenciát a Debreceni Egyetem BTK Andragógia Tanszéke hívta életre 2006-ban. Ez a dátum többszörös évforduló volt a Tanszék életében: az egykori szak és Tanszék alapító Durkó Mátyás professzor úr születésnek 80;, az egykori népművelő, ekkorra már andragógia képzés alapításának 50.; az egykori Művelődéstudományi és Felnőttnevelési, ekkorra Andragógia Tanszék alapításának 35. évfordulója. A 2006. évi konferencia központi eleme a jubileum ünneplése volt. A konferenciára elkészült egy emlékkötet, amelynek anyagait a Magyar Művelődési Intézet (MMI) és a Tanszék munkatársai gyűjtötték össze. Durkó Mátyás munkásságát bemutató tanulmányok mellett a kötet többek között tartalmazza az egykori Tanszék oktatóinak, és az itt végzett hallgatóknak a névsorát is 1956-88. között, amely időszakban Durkó Mátyás vezette a szakot, majd a tanszéket. A konferencián elhangzott tudományos előadások publikálásra alkalmas változataiból tanulmánykötet, és az MMI által gondozott SZÍN című folyóirat egy különszáma is megjelent. Ebben az évben került sor először a Durkó Mátyás Emlékérem átadására, amelyet a felnőttnevelés és közművelődés terén jelentős szakmai és utánpótlás gondozó tevékenységgel jellemezhető szakembernek adományozunk. A díjat a Debreceni Egyetem jogutód Andragógia Tanszéke és az MTA Andragógia Albizottsága alapította. Az első évben a díjat dr. Maróti Andor, ez ELTE nyugalmazott professzora, az ELTE-n a képzést alapító és nyugdíjazásáig gondozó tanszékvezetője kapta.

Az emlékkonferencián az ország szinte minden andragógia képzőhelyének oktatói, hallgatói, egykori kollégák és hallgatók is megjelentek, ezért a szakma igényére reflektálva kis kihagyással 2010-ben Karácsony Sándorra is emlékezve második alkalommal is sor került a konferenciára. A Nemzetnevelés – Felnőttnevelés – Közművelődés című konferencia sajátossága volt, hogy Karácsony Sándor munkásságától Durkó Mátyás munkásságán át az aktuális felnőttnevelési, közművelődési tendenciákig terjedően áttekintettük a szakma tudományos irányzatainak alakulását. Karácsony Sándorra emlékezve szülőfalujába, Földesre is ellátogattunk, ahol megtekintettük emlékkiállítását, megkoszorúztuk a domborművét, megtekintettük a konferencia tiszteletére a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ által összeállított műsort, és egy sokáig jókedvvel emlegetett falusi lakodalmakra emlékeztető táncos-zenés vacsorán vettünk részt. A konferencia előadásaiból készült tanulmányokat a konferencia címével azonos című tanulmánykötet tartalmazza. A Durkó Mátyás emlékérmet 2010-ben dr. Harangi László, művelődéskutató, a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési szakosztályának alapító tagja kapta. Ebben az évben elhatároztuk, hogy az érmet két évente adjuk át.

Az első két konferencia közötti kihagyást bepótlandó a következő, harmadik Durkó Konferenciára 2011-ben került sor „Andragógia és Közművelődés – Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben” címmel. A közművelődés területén érvényesülő államigazgatási, kutatási és képzési kérdéseket körüljáró konferencia keretében az andragógia és közművelődés szakma és felsőoktatási képviselők közötti kapcsolatok erősítésére is törekedtünk. Az országos tudományos konferencia és szakmai találkozó célja kettős volt. Egyrészt vizsgálni, elemezni és értelmezni a közművelődés szerepét, céljait és lehetőségeit a folyamatosan változó társadalmi, gazdasági és irányítási környezetben. Másfelől cél volt olyan, a szakterülethez kapcsolódó szakmai diskurzus elindítása, amelynek eredményeként a közművelődési szakember utánpótlás képzését biztosító andragógus képzés munkaerőpiac helyzetét, nehézségeit, lehetőségeit is megvizsgáltuk előadások és szekciómunkák keretében.

A negyedik konferenciát 2012-ben Durkó Mátyás mellett ismét Karácsony Sándornak is szenteltük, és a felnőttnevelés és művelődés témakörei mellett a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektettünk az oktatás egyéb területeire, amit a konferencia címe is sugall: „Közoktatás – Felsőoktatás – Felnőttképzés – Közművelődés”. A konferencia a Debreceni Egyetem centenáriumi rendezvénysorozata keretében zajlott. A konferencia érdekes színfoltja volt két kerekasztal beszélgetés. Az első napon a konferencia címében megjelenő négy témában hívtunk meg egy-egy előadót, és a négy témakör jelenlegi aktuális kérdéseiről beszélgettünk. A második napon „Korszakokon átívelő szakmaiság” címmel történeti visszatekintés volt annak a kerekasztal beszélgetésnek a témája, amelyen a Durkó emlékérem három díjazottja emlékezett vissza az egykori szakmaalakító folyamatokra. A 2012-es évben a Durkó emlékérmet Csoma Gyula kapta, akinek összetett munkásságából az egyik legmeghatározóbb állomás az Országos Pedagógiai, majd Országos Közoktatási Intézet volt, emellett pedig a felnőttképzés elméleti-metodikai alapjainak meghatározásában játszott jelentős szerepet. A konferencia tanulmányaiból a konferenciával azonos című kötet elérhető a két főszervező szervezet honlapján is: a Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, valamint a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület honlapján. A 2012. évi konferenciát követően kitűztük célul, hogy kétévente megrendezzük a Durkó Mátyás emlékkonferenciát, így ennek jegyében kerül sor idén, 2014-ben az ötödik konferenciára.

Szeretettel látjuk Debrecenben a közművelődés és felnőttképzés területén kutató, oktató, dolgozó szakembereket egyaránt, bárhol is végezték tanulmányaikat. A konferenciát a szakma egyik legfőbb tudományos fórumaként rendezzük meg, szeretnénk ezzel erősíteni a közművelődési és felnőttképzési szakmát és annak szakmai képzéseit. Várjuk ehhez minden kedves partnerünket 2014-ben is!

 

Dr. Juhász Erika

tanszékvezető főiskolai docens, Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék

elnök, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület