Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Kulturális Szemle ₋ I. évfolyam a 2014. évi 2. szám összefoglalója


2015-04-22

Kulturális Szemle ₋ I. évfolyam a 2014. évi 2. szám összefoglalója

A Kulturális Szemle 2014. évi 2. száma Juhász Erika főszerkesztői ajánlásával kezdődik, majd az előző számhoz hasonlóan öt fő rovatba sorolva olvashatók a benne szereplő tanulmányok. Ezek a rovatok: a Nemzetközi kitekintés, a Hazai tudományos műhely, a Junior kutatóműhely, a Könyvajánlat, recenziók, valamint a Tudományos konferenciák hírei.

Nemzetközi kitekintés című egységben Barabási Tünde ír a közművelődés jelenéről Székelyudvarhelyen, valamint bemutatja a Városi Könyvtárat, mint közművelődési színteret.

Az ezt követő Hazai tudományos műhely címet viselő rovatban Maróti Andor „Elmélkedés a műveltségről”, Csizmadia Szilárd, Győri Szabó Róbert és Kovács Norbert „Idősek és az internetes kultúra”, Koltai Zoltán „Visszatekintés rövidtávról – a pécsi EKF, közvélemény-kutatások tükrében”, valamint Márkus Edina „Közművelődés és felnőttképzés a statisztikák tükrében” című írásai olvashatóak.

Junior kutatóműhely tematikai egységében Pótfi Melinda a Debreceni Egyetem hallgatója vizsgálatának összefoglalója található a „Kulturális fogyasztási mintázatokat két debreceni középiskola összehasonlításában”, továbbá itt olvasható Horváth Gábor Barnabás az Eötvös József Főiskola hallgatójának „Az ember nem szabad, de szabaddá válhatik” című munkája is, amelyben Eötvös József nevelési és oktatáspolitikai nézeteiről ír.

A következő, Könyvajánlat, recenziók című témakörben két recenzióval találkozhat az olvasó.   Kurucz Ildikó „Jelenetek a kultúrafinanszírozás életéből” című írása Tóth Ákos „Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon” című munkáját ismerteti meg az olvasóval, Újvári Edit „Jelenkorunk jelképei” című munkája pedig Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor „A mindennapi élet jelrendszereiről – Szocio-szemiotikai tanulmányok” című könyvéről készült recenzió.

Az utolsó, Tudományos konferenciák címet viselő fejezetben Juhász Erika ír az Országos Neveléstudományi Konferenciáról, az ott bemutatott tudományos eredményekről, továbbá a Nemzeti Művelődési Intézet és a Debreceni Egyetem közötti stratégiai együttműködési megállapodás fontosságáról.

Hasznos olvasmányélményeket kívánunk!