Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Megjelent a Kulturális Szemle 2017. évi 1. száma


2017-10-24

Megjelent a Kulturális Szemle 2017. évi 1. száma

Megjelent a Kulturális Szemle 2017. évi 1. száma, amely a folyóirat honlapján már elérhető:http://kulturalisszemle.hu/.

A Kulturális Szemle 2017. évi 1. száma, a korábbiakhoz hasonlóan dr. Juhász Erika főszerkesztő ajánlásával kezdődik, amelyben rövid képet ad a folyóirat aktuális számáról. A tudományos folyóirat rovatai a korábbi lapszámokhoz hasonlóan a következőképpen tagolódnak: Nemzetközi kitekintés, Hazai tudományos műhely, Junior kutatóműhely, Könyvajánlat, recenziók, valamint Tudományos konferenciák hírei.

Nemzetközi kitekintés rovatban Dr. Juhász Erika a kulturális tanulást, valamint annak nemzetközi vonatkozásait ismerteti az olvasóval. A szerző összefoglalja a kulturális tanulás nemzetközi vonatkozásait és azok alapján egy hazai értelmezési keretet állít fel, végeredményben pedig néhány hazai vonatkozás bemutatását követően a kulturális tanulás értelmezésére, és lehetséges fogalmának megalkotására tesz kísérletet. Vehrer Adél és Belényesi Izabella a romániai magyarok munkaerő-piaci helyzetét vizsgálja. Kérdőíves kutatásuk eredményei alapján különböző tendenciákra világítanak rá az említett célcsoport munkaerő-piacon szerzett tapasztalatai alapján.

Hazai tudományos műhely rovatban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karáról Bérces Viktor és Domonkos Andrea, a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszékéről Márkus Edina és az NMI Művelődési Intézet junior kutatója, Megyesi Judit, Ponyi László, az említett szervezet senior kutatója, az Eszterházy Károly Egyetemről pedig Simándi Szilvia, az Andragógiai és Közművelődési Tanszék tanszékvezetőke és Tengely Adrienn főiskolai docens írásai olvashatók.A Bérces Viktor – Domonkos Andrea szerzőpáros a szoftverek, valamint a zeneművek büntetőjogi védelmébe enged betekintést. Márkus Edina és Megyesi Judit közös cikkükben az NMI Művelődési Intézet partneri hálózatában működő kulturális célú civil szervezeteket vizsgálja. Ponyi László írásában a közösségtanulmányokkal foglalkozik, valamint kitér a kisebbségi közösségek kutatásának módszertani alapjaira. Simándi Szilvia a tanulóköröket, mint a felnőttkori művelődés lehetséges színtereit mutatja be cikkében, Tengely Adrienn pedig a Mária-kongregációs könyvtárak 20. századi szerepével ismerteti meg az olvasót.

Junior kutatóműhely rovatban Kovács Henrietta és Szűcs Tímea írása olvasható. Kovács Henrietta, a Debreceni Egyetem végzős andragógia mesterszakos hallgatója a közösségfejlesztés témakörében mutatja be írását. A fogalmi és módszertani bemutatást követően a tanulmány utolsó részében az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT), az Agóra és az Agóra Pólus intézményeit mutatja be történetük, kialakulásuk, működésük és alapvető funkciójuk mentén.Szűcs Tímea cikkében a magyarországi zsidóság identitás változásáról ír, az 1945 és 1949 között Magyarországról Izraelbe vándorolt magyar zsidóságot fókuszba helyezve. Vizsgálja a II. világháborút követő magyarországi zsidó kivándorlást és a palesztinai, izraeli társadalomba való integrálódásukat.

Könyvajánlat, recenziók rovatban Juhász Erika és Ponyi László, az NMI Művelődési Intézet Kultúrakutatási és Képzési Központjának senior kutatói Trencsényi Imre KÖZÖSSÉG – MŰVELŐDÉS – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS – Válogatott tudósítások 1980–2010 című könyvétmutatják be A saját fejünkkel gondolkodni! címmel.

A záró, Tudományos konferenciák címet viselő rovatban Juhász Erika, Deák Orsolya és Kovács Henrietta ír a 2017. április 18-20. között XXXIII. alkalommal megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia 13. szekciójáról, a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióról. A konferencia szervezője ebben az évben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara (SZTE JGYPK) volt.

A 2017. évi 2. számba is várjuk a publikációkat a kulturalisszemle@nminkft.hu e-mail címre.

A publikálás feltételei az alábbi linken találhatóak:

https://kulturalisszemle.hu/szerzoinknek

 

A publikációs határidő: 2017. november 6.

Az online folyóirat korábbi számai elérhetőek a honlapon a felső menüsor ARCHÍVUM füle alatt.

 

Hasznos olvasmányélményeket kívánunk!