Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Megjelent a Kulturális Szemle 2017. évi 2. száma


2017-12-27

Megjelent a Kulturális Szemle 2017. évi 2. száma

A Kulturális Szemle 2017. évi 2. száma, a korábbiakhoz hasonlóan dr. Juhász Erika főszerkesztő ajánlásával kezdődik, amelyben rövid képet ad a folyóirat aktuális számáról. A tudományos folyóirat rovatai a korábbi lapszámokhoz hasonlóan a következőképpen tagolódnak: Nemzetközi kitekintés, Hazai tudományos műhely, Junior kutatóműhely, Könyvajánlat, recenziók, valamint Tudományos konferenciák hírei.

Nemzetközi kitekintés rovatban Bakos Kinga és Csendesné Cseri Kinga cikkei olvashatók. Bakos Kinga cikkében a Hargita megyei pedagógusok vallásosságát mutatja be az olvasónak. A cikk vizsgálja, hogy a pedagógusok életminőségének különböző szegmensei (pl. szakmai életminőség, spirituális életminőség) szoros összefüggésben vannak-e azzal, hogy mennyire és milyen minőségben tudják teljesíteni fontos társadalmi küldetésüket és azzal, hogy hogyan élik meg pedagógusi szerepüket gyorsan változó modern társadalmunkban és egy strukturális felépítése folytán nehezen adaptálódó oktatási rendszerben. Csendesné Cseri Kinga cikkében az interkulturalitás vallási vetületeit vizsgálja. Írásának célja, hogy az interkulturalitás témakörének kontextusában tárgyalja a vallási pluralizmus komplex kérdéskörét, amely a katolikus egyházat sem hagyja érintetlenül.

Hazai tudományos műhely rovatban a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszékének oktatója, Kenyeres Attila Zoltán és Juhász Erika, Morva Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karáról, Ponyi László, az NMI Művelődési Intézet kutatócsoport vezetője, Szabó József, a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense, a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. munkatársa, Szóró Ilona, és Vehrer Adél, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának egyetemi docensének írásai olvashatók. A Kenyeres Attila Zoltán – Juhász Erika szerzőpáros közös cikkben elemzi a kulturális közfoglalkoztatottak szabadidős kulturális aktivitásait. Morva Péter az 1974-es közművelődési határozat hatásait vizsgálja a kor Magyar Rádiójának fiataloknak szánt műsorkészítésére, továbbá vizsgálja az Ifjúsági- és Gyermekosztály helyét a közösségi művelődés rendszerében. Ponyi László a Roma közösségi házak kialakulásával, azok előzményeivel, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalataival ismerteti meg az olvasót. Szabó József írása az e-sport világát, jelenségeit és hatásait hozza közelebb az olvasóhoz. Szóró Ilona cikkéből a tanítók szerepét ismerhetjük meg az agráregyesületek életében, Vehrer Adél pedig a közösségekben művelődő idősek bemutatása köré építi fel írását.

Junior kutatóműhely rovatban Gégény János, az NMI Művelődési Intézet Kultúrakutatási és Képzési Központjának junior kutatója, valamint Tóth Johanna, az SZTE JGYPK szociálpedagógia szakos hallgatója és témavezetője, Kékes Szabó Marietta írása olvasható. Gégény János írásában a közművelődési intézmények infokommunikációs fejlettségét mutatja be. Tóth Johanna és Kékes Szabó Marietta közös cikkben vizsgálják a Párkapcsolati életciklusokat napjainkban és a magyar népmesék világában.

Könyvajánlat, recenziók rovatban Péter Ottó, a Kodolányi János Főiskola rektora Juhász Erika „A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon” című kötetét mutatja be Képzésről és művelődésről történeti és gyakorlati síkoncímmel.

A záró, Tudományos konferenciák címet viselő rovatban Juhász Erika és Deák Orsolya ír a 2017 november 9-11. között 17. alkalommal megrendezett Országos Neveléstudományi Konferenciáról. A konferenciának idén a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága megbízásából a Nyíregyházi Egyetem adott helyszínt.

 

A 2018. évi 1. számba is várjuk a publikációkat a kulturalisszemle@nminkft.hu e-mail címre. A publikálás feltételei az alábbi linken találhatóak:

https://kulturalisszemle.hu/szerzoinknek

 

A publikációs határidő: 2018. március 30.

Az online folyóirat korábbi számai elérhetőek a honlapon a felső menüsor ARCHÍVUM füle alatt.

 

Hasznos olvasmányélményeket kívánunk!