Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Tisztelt Kultúrabarátok! Kedves Olvasók!


2014-06-06

Nagy örömömre szolgál, hogy én nyújthatom át Önöknek – még ha virtuálisan is – a Kulturális Szemlét, a megújult közösségi művelődés tudományos igényű online folyóiratát.

Az elmúlt években a kultúra és közművelődés ellátórendszere elindult az átalakulás útján, és mostanra már elmondhatjuk, hogy egyfajta kulturális rendszerváltást sikerült 2010 óta megvalósítani a szakterületen. A közösségi művelődés újfajta, komplex szemlélete szerint a helyi értékeket és a kulturális közjót hozzáférhetővé kell tenni a helyben élő közösségek számára. Ezt úgy tudjuk elérni, ha feltérképezzük azokat, és bennük rejlő lehetőségeket mind a közösségek aktivizálásába, mind pedig a település- és vidékfejlesztésbe visszaforgatjuk. Mindehhez a munkához a közművelődésből közösségi művelődéssé vált szakmának az új kihívásokhoz, igényekhez és tapasztalatokhoz igazodó szakemberképzésre, valamint tudományos beágyazottságra van szüksége.

A közösségi művelődés kutatásának helye van a humán – az embert és a társadalmat középpontba állító – tudományok területén, hiszen az ember lényének és fejlődésének elválaszthatatlan része a közösségben létezés és cselekvés, a közös célokért való együttes mozdulás. A szolidaritás eszméje és a világ megismerése egyfajta természetes erkölcsi törvényként munkál az emberben. Az emberi társadalom fontos jelenségeinek vizsgálójaként a közösségi művelődés tudományos beágyazottságára a terület állandó változása és fejlődése miatt különösen nagy szükség van.

Ahhoz, hogy a szakmai tudásmegosztás zökkenőmentes és magától értetődő legyen, a Nemzeti Művelődési Intézet létrehozta a hiánypótló online tudományos folyóiratot, a Kulturális Szemlét, mely nemcsak újabb felületet kínálhat a közösségi művelődés népszerűsítéséhez, összegyűjtve és elérhetővé téve az új szemlélet jegyében fogant tanulmányokat, hanem publikációs lehetőséget teremthet a fiatal szakembereknek és a szakterületet képviselő PHD hallgatóknak is.

Fogadják szeretettel és böngésszék haszonnal a szakma első, online tudományos folyóiratát!

 
                                                                                                                                                                             Halász János

                                                                                                                                                                    kultúráért felelős államtitkár