Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Aktuális

Horváth Fanni: Az ifjúság bevonása a közművelődésbe digitális eszközökkel

2022.04.06.
Horváth Fanni: Az ifjúság bevonása a közművelődésbe digitális eszközökkel

Absztrakt: A tanulmány alapjául szolgáló szakdolgozat a XXI. századi fiatalok sajátosságait és a digitalizáció okozta generációs változásokat hivatott feltárni. A kutatás fókuszában az ifjúság és az Agórák kapcsolata áll, keresve a válaszokat arra, vajon milyen felületeken lehet elérni a koro...

Tovább olvasom ›

Jáger Dávid: Művészeti tehetséggondozás a közművelődési közösségi színterekben I. - Az elméleti háttér

2022.04.06.
Jáger Dávid: Művészeti tehetséggondozás a közművelődési közösségi színterekben I. - Az elméleti háttér

Absztrakt: A művészeti tehetséggondozás áll a tanulmány középpontjában. A közművelődés egyik alapszolgáltatásának is tekinti a tehetséggondozást. A közművelődés intézményrendszerének vizsgálatát követően a tehetséggondozás gondolatát, fogalmát járja körül. Ezt követően Komárom-Esztergom megyéből h...

Tovább olvasom ›

Paraginé Monostori Anikó: Kulturálisalapú gazdaságfejlesztés lehetőségei és az ipari kender jövője

2022.04.06.
Paraginé Monostori Anikó: Kulturálisalapú gazdaságfejlesztés lehetőségei és az ipari kender jövője

Absztrakt: A tanulmány a kulturális alapú gazdaságfejlesztés hatását vizsgálja. Egy-egy településnek a saját helyi értékeire épülő gazdasága magának a településnek hozhat fejlődést, amely a közösségek összekovácsolódásában is segíthet.  Az interjús vizsgálatra épülő kutatásban azt vizsgá...

Tovább olvasom ›

Pető Lilla: A hálózatelmélet és a közművelődés kapcsolatának elméleti áttekintése

2022.04.06.
Pető Lilla: A hálózatelmélet és a közművelődés kapcsolatának elméleti áttekintése

Absztrakt: Jelen tanulmányban a legdinamikusabban fejlődő tudományterület, a hálózat elmélete és a közművelődés rendszere közötti párhuzamokat igyekszem vizsgálni. Igyekszem párhuzamot vonni a közművelődés és a matematikai hálózatelmélet között és keresni egy utat, amivel feltérképezhető ez a koml...

Tovább olvasom ›

Vichnál Adrienn – Benkei-Kovács Balázs: Az Agórák nyomában: az intézménytípus eredete és hazai megjelenése

2022.04.06.
Vichnál Adrienn – Benkei-Kovács Balázs: Az Agórák nyomában: az intézménytípus eredete és hazai megjelenése

Absztrakt: Tanulmányunk egy meghatározó hazai közművelődési intézménytípus eredetét és újjászületését foglalja össze. Az első európai közösségi-kulturális színtér, a hellén agora számos funkcióval rendelkezett (Camp-Mauzy 2009.), melyeket tanulmányunkban három városállam, Argosz,...

Tovább olvasom ›

Zsolnay Janka: Világörökségi helyszínek kulturális és gazdasági jellegű fejlesztéseinek összehasonlítása - a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Pannonhalmi Bencés Főapátság vonatkozásában

2022.04.06.
Zsolnay Janka: Világörökségi helyszínek kulturális és gazdasági jellegű fejlesztéseinek összehasonlítása - a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Pannonhalmi Bencés Főapátság vonatkozásában

Absztrakt: A Nemzeti Művelődési Intézet egyik fő profilja a közösségépítés, közösségszervezés, a hagyományok átadása, a fiatal nemzedékek megismertetése azokkal a jó gyakorlatokkal, amelyek a közművelődéshez kapcsolódnak. Ezen tevékenységhez szervesen kapcsolódik a kultúra, az értékek átadása, tud...

Tovább olvasom ›