Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

10 éves a Kulturális Szemle


2023-10-25

10 éves a Kulturális Szemle
A kulturális, közművelődési szakma online interdiszciplináris tudományos folyóirata, a Kulturális Szemle immár 10 éve biztosít lehetőséget tudományos munkák közlésére, és erősíti a kapcsolatot a kulturális szakma és a tudomány világa között. Ennek a 10 éves munkának a megünneplésére a folyóirat szerkesztősége 2023. november 8-án Lakiteleken, a folyóiratot kiadó Nemzeti Művelődési Intézet őszi stratégiai konferenciájának programján belül emlékezik meg.

A Kulturális Szemle szerkesztőinek küldetése, hogy a kultúra széles spektrumán, de elsősorban a közművelődés és a közösségi művelődés témaköreiben bemutassa a tudományos értékkel bíró, meghatározó kutatásokat, köteteket és konferenciákat. A folyóirat a Kárpát-medencei magyar vonatkozású és/vagy magyar nyelven publikált kulturális értékek, hagyományok és újítások bemutatását és elemzését közreadó lap.

A folyóirat a www.kulturalisszemle.hu címen érhető el, és 2014. évi első megjelenése óta átlagosan évi két lapszámban, azon belül öt rovatban igyekszik minél teljeskörűbben megvalósítani küldetését. A lap szerkezete már a kezdetektől állandó, a rovatok 2014 óta a Hazai tudományos műhely, a Nemzetközi kitekintés, a Junior kutatóműhely, a Könyvajánlat, recenzió és a Tudományos konferenciák hírei.

A Hazai tudományos műhely rovatban az ország különböző pontjain működő felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói, valamint tudományos és kulturális szakemberek publikálnak magyarországi vonatkozású kutatásokról. A Nemzetközi kitekintés rovat a határainkon túli, vagy azon átnyúló kultúrakutatási eredményeket mutatja be. A Junior kutatóműhely rovat ad teret junior kulturális kutatók munkájának, eredményeinek közzétételére: alap- és mesterszakos hallgatók és doktoranduszok, doktorjelöltek publikálják önállóan vagy témavezetőikkel. A Könyvajánlat, recenzió rovatban egy-egy, a szakma szempontjából fontos, érdekes kiadvány bemutatása, recenzálása valósul meg. A Tudományos konferenciák hírei rovat pedig olyan konferenciákról ad hírt, amelyek programjában megjelenik a kultúra, közművelődés, közösségépítés témaköre.

A 10 évvel ezelőtt indult külsőhöz képest 2021. szeptemberének végén megújult a folyóirat honlapja. A korábban látott tartalmak innentől új formában érhetők el, valamint korszerűbb lett a honlap felépítése is. Ugyanakkor a folyóirat szerkezete, rovatai és azok tartalma nem változtak és a felületen továbbra is elérhetők a korábbi lapszámok cikkenkénti bontásban és teljes lapszámonként. A változások közül a legszembeötlőbb, hogy új külsőt kapott a nyitólapon a Főszerkesztői ajánlás és az Aktuális hírek menüpont megjelenése, illetve a rovatok animációja is frissült, olvasóbarátabbá vált. Az új megjelenés mögött azonban nem változott az a szemléletmód, ami a Kulturális Szemle első lapszámától kezdve meghatározza a folyóirat működését.

Ennek a 10 éves munkának a megünneplésére a folyóirat szerkesztősége 2023. november 8-án Lakiteleken, a kiadó Nemzeti Művelődési Intézet őszi stratégiai konferenciájának programján belül délelőtt egy plenáris előadás keretében emlékezik meg egy jubileumi kötetet is bemutatva, délután pedig egy műhelymunka szekciót szervez Művelődéstudományi kutatások – 10 éves a Kulturális Szemle címmel.

A 10. évforduló mérföldkő a folyóirat életében, ami lehetőséget nyújt a visszatekintésre, értékelésre, a további célok meghatározására. A Nemzeti Művelődési Intézet várja a folyóirat tevékenysége és a program iránt érdeklődőket. A konferencia térítésmentes, viszont regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a https://forms.gle/NveeKiTevHnw7rHx5 linkre kattintva lehet 2023. október 27-ig.