Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Főigazgatói köszöntő


2014-06-06

Főigazgatói köszöntő

Feszített munkatempó jellemezte a Nemzeti Művelődési Intézet elmúlt két évét. Nem csupán magát az intézményt kellett alapjaitól újra felépíteni, hanem az Intézet részeként egy komplex, a hazai közművelődés módszertani igényeit kiszolgáló megyei irodahálózatot is. Elhatározott szándékunk, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet a közösségi művelődés szakterületének minden ágában kezdeményező szerepet vállaljon.

Ennek eredményeként a megyei feladatellátásnak köszönhetően számos településen ismét felpezsdült a közösségi művelődési élet; közművelődési szolgáltatáshiányos településeken nyitották meg újra kapuikat – a jelenleg is folyó Kapunyitogató program keretében – a korábban bezárt művelődési házak. Az újfajta, a közösségek által dinamizált művelődés szellemiségének és gyakorlatának elterjesztése – az országos hálózat és a rengeteg szakmai partneri kapcsolat mozgósítása miatt is – minden eddiginél hatékonyabb kommunikációt kívánt, melyhez újfajta kommunikációs módszerek és eszközök szükségeltettek.

Az átalakítás folyamatában tizennégy országos szervezettel kötöttünk megállapodást, továbbá elkészítettük a közösségi művelődés tanár szak képzési-kimeneti követelményeit, amely alapján hamarosan újra méltó módon lesz jelen a szakterület a tanárképzésben, felszámolva ezzel a korábbi időszak egyik legsúlyosabb hiányát. A tanárképzésen túl a felsőoktatási alapképzésben is hamarosan választható szak lesz az Intézet által kezdeményezett kulturális tanulmányok szak, melyre épülve reményeink szerint a mester- és a doktori képzés terén is megújulhat szakemberképzésünk. A szakma megújulásának összetett folyamatában nem feledkezhetünk meg az elért eredmények, kutatások publikálásáról, a közösségi művelődés tudományos beágyazottságának megteremtéséről.

Szeretném, ha a Kulturális Szemle egy újfajta tudományos párbeszédet generálna, mozgósítaná a szakterület tudományos életének meghatározó személyiségeit, és az itt megjelent írásokból újszerű közösségi kezdeményezések elindításához nyernének ihletet, ösztönzést, ötletet, támpontokat a szakma gyakorlói csakúgy, mint a szakmába igyekvők.

Závogyán Magdolna
főigazgató
Nemzeti Művelődési Intézet