Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Kulturális Szemle ₋ I. évfolyam a 2014. évi 1. szám összefoglalója


2015-04-22

Kulturális Szemle ₋ I. évfolyam a 2014. évi 1. szám összefoglalója

A Kulturális Szemle elektronikus formában elérhető, legelső, 2014. évi 1. száma Juhász Erika „Közösségi kulturális műveletségünk” című főszerkesztői ajánlását követően öt átfogó témakör köré csoportosítva közli a tudományos munkákat.

Az első témacsoport címe a Nemzetközi kitekintés. Az ebben található írások a határon túli, elsősorban Kárpát-medencei kulturális életbe, tendenciákba, hagyományokba engednek betekintést. Itt olvasható Hermann Gusztáv Mihály „Az esméret világa terjed” – a felvilágosodás útjai a Székelyföldön” című munkája, valamint Husz Mária ír a kulturális örökségpolitika fókuszpontjairól nemzetközi viszonylatban.

Hazai tudományos műhely rovata pedig – ahogy a cím is sejtteti – a hazai kulturális élet különböző aspektusait tárja az olvasó elé. Olyan munkák olvashatók ebben a fejezetben, mint Maróti Andor „Közösségi a közművelődés?”, Ponyi László „Közművelődés és tőkeelméletek”, Simándi Szilvia és Jan Boehm „Kulturális turizmus mint informális tanulási színtér”, és Miklósi Márta: „A fogvatartottak kulturális jogainak érvényesülése és közösségi művelődése a hazai büntetés-végrehajtási rendszerben” című tanulmányai. Már a címekből is látható, hogy a kultúra és közművelődés témakörét nagyon különböző szempontokból vizsgálják a kutatók, több irányból megvilágítva ezzel a központi témát, több különböző tudományterületet is segítségül hívva vizsgálataik során.

Ezt követően a Junior kutatóműhely részben Máté Krisztina doktorjelölt tanulmánya olvasható, aki a művelődési és politikai élet kapcsolatát vizsgálta 1945 után.

Az olvasó a folyóirat Könyvajánlat, recenziók című tematikai egységében Kozma Tamás professzor recenziójával ismerkedhet meg Maróti Andor „A nélkülözhetetlen kultúra” című könyvéről.

Végezetül a Tudományos konferenciák hírei című rovatban Juhász Erika „Konferencia Durkó Mátyás emlékére ötödik alkalommal” című írása olvasható, ami röviden informálja az olvasót a konferenciáról, annak programelemeiről és történetéről, hagyományairól. 

Hasznos olvasmányélményeket kívánunk!