Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Megjelent a Kulturális Szemle 2018. évi 1. száma


2018-11-06

Megjelent a Kulturális Szemle 2018. évi 1. száma

A Kulturális Szemle 2018. évi 1. száma, a már megszokott módon dr. Juhász Erika főszerkesztő ajánlásával kezdődik, amelyben rövid képet ad a folyóirat aktuális számáról. A tudományos folyóirat rovatai a korábbi lapszámokhoz hasonlóan a következőképpen tagolódnak: Nemzetközi kitekintés, Hazai tudományos műhely, Junior kutatóműhely, Könyvajánlat, recenziók, valamint Tudományos konferenciák hírei.

Jelen lapszámban a Nemzetközi kitekintésben olvasható a Szegedi Tudományegyetem Művelődéstudományi Intézetének főiskolai docense, Szirmai Éva cikke, aki a szervezeti kultúra és a kulturális sztereotípiák témakörét járja körül. Tarbay Gabriella művészettörténész, a Kodolányi János Egyetem főiskolai docense írásában egy új főváros felépítésének bemutatásán keresztül a projekt modern egyetemes és indonéz építészetre gyakorolt hatását elemzi.

Hazai tudományos műhelyben az ország különböző pontjain működő felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói publikálnak. A Szegedi Tudományegyetemről Szirmai Éva főiskolai docens, Bozsó Renáta tanársegéd és Kávai Zsuzsanna hallgató közös tanulmányukban azt vizsgálják, hogy a roma szakkollégiumok küldetésnyilatkozatai, vállalt feladatai, oktatási-képzési gyakorlata mennyiben feleltethetők meg a hagyományos szakkollégiumoknak. Drabancz Róbert, a Nyíregyházi Egyetem Társadalom- és Kultúratudományi Intézetének főiskolai docense írásában a húszas évek magyar kultúrpolitikai gondolkodását, a társadalomban lévő általános orientációs zavart és a különböző ideológiai mintázatokat ismerteti meg az olvasóval. Gulyás Sándor, az Eszterházy Károly Egyetem végzett hallgatója „Egy kistelepülés közösségei képekben - közösségi kiállítás” című cikkében a 2017 őszén „Acsaiak vagyunk - életképek” címmel nyílt közösségi kiállítás előzményeit, előkészítését és annak közösségépítő tapasztalatait osztja meg.

A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszékének oktatója, Kenyeres Attila Zoltán a dokumentumfilmekből történő tanulás szerepét vizsgálja a kulturális közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban. Kuthy-Megyesi Judit a Nemzeti Művelődési Intézet kutató munkatársa és Dr. Takács-Miklósi Márta, a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszékének adjunktusa közös tanulmányukban az egész életre kiterjedő tanulást veszik górcső alá a közművelődés aspektusából. Szabó József, a Debreceni Egyetem docense pedig azt vizsgálja, hogy az online játékok milyen előnyökkel és lehetőségekkel rendelkeznek – amit a közművelődésnek is fontos felismernie.

A folyóirat Junior kutatóműhely rovatában Horváth Zoltán esettanulmányában a holokauszt utáni zsidó kulturális átörökítés nehézségeiről ír, Szűcs Tímea kutatásának középpontjában pedig az Izrael állam születését megörökítő magyar származású fotográfusok, és az ő fotóikat bemutató, főként magyarországi kiállítások állnak.

Könyvajánlatként Benkei-Kovács Balázs „Utazás a szlovákiai magyar kultúra mezsgyéjére” címmel mutatja be Liszka József „Határvidékeken” című könyvét.

Tudományos konferenciák keretében a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület Debreceni Egyetemmel közösen megrendezett Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciáról adunk hírt, amelynek témája: A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció. A konferencia 2018. április 19-20. között zajlott. Az immár 14. alkalommal megrendezett konferenciának idén a Debreceni Egyetem főépülete adott helyszínt.

A kulturális szakma alapítója, Durkó Mátyás professzor úr is gyakorta mondta a fontos eszmék terjesztése kapcsán az örök igazságot: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” A kulturális szakma megerősítéséhez szükség van olyan tudományos folyóiratra, amely küldetéséhez illeszkedően a Kárpát-medence számos kutatóját tudja egyesíteni, és folyamatos kutatásra, és kutatási eredményei publikálására buzdítani. Ezt a célt már a szerkesztőbizottság összeállításánál és későbbi bővítésének lehetősége kapcsán is szem előtt tartottuk. Ezáltal érhetjük el azt, hogy ez a folyóirat ne egy-egy szűkebb kutatócsoport nyilvánossági fóruma legyen, hanem egy minél tágabb tudományos-szakmai kör szellemi támogatását élvezze.

Hívjuk tehát szerzőként mindazokat, akik úgy érzik, hogy szeretnének és tudnának hozzátenni ehhez a vállaláshoz maguk is. És hívjuk olvasóként mindazokat, akik hasonlóan gondolkodnak, és fontosnak tartják a kultúrát, a kultúra továbbadását, mint egyetemes értéket. Gondolkodjunk közösen, őrizzük közösen a magyar kultúra értékeit Magyarországon és a Kárpát-medencében szerte!

 

A 2019. évi 1. számba is várjuk a publikációkat a kulturalisszemle@nmi.hu e-mail címre. A publikálás feltételei az alábbi linken találhatóak:

https://kulturalisszemle.hu/szerzoinknek