Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Aktuális

Balázs Benkei-Kovács – Julianna Farkas – Barbara Keszei – Csaba Hédi – Andrea Hübner – Anna Popcsa – Orsolya Thuma: Inhabitants’ reaction and attachment to local values. A case study of three hungarian towns

2021.11.21.
Balázs Benkei-Kovács – Julianna Farkas – Barbara Keszei – Csaba Hédi – Andrea Hübner – Anna Popcsa – Orsolya Thuma: Inhabitants’ reaction and attachment to local values. A case study of three hungarian towns

Absztrakt: Kutatásunkban három település, Fót, Göd és Vác lakosai körében vizsgáltuk a helyi értékek ismeretét, az azokhoz való érzelmi hozzáállást, illetve, hogy ezek összefüggései hogyan befolyásolják a kulturális és természeti örökségek értékelését. Kvalitatív (kérdőíves) és kvantitatív(interjú...

Tovább olvasom ›

Dohorné Kostyál Zsuzsanna: Értékgyűjtés a közösségekben

2021.11.21.
Dohorné Kostyál Zsuzsanna: Értékgyűjtés a közösségekben

Absztrakt: Annak eldöntése, hogy a Hungarikum mozgalom rendszerében mi kerülhet a különböző szintű értéktárakba, az adott értéktár bizottságának feladata. Azonban az értékgyűjtés lényege és célja a rendszer megalkotóinak szándéka szerint mindezek mellett az is, hogy az értékfelismeré...

Tovább olvasom ›

Eszenyi Miklós: Az Európai Uniós forrásból támogatott kulturális fejlesztések 2014-2020

2021.11.21.
Eszenyi Miklós: Az Európai Uniós forrásból támogatott kulturális fejlesztések 2014-2020

Absztrakt: Az Európai Uniós források a kulturális ágazat számára is elérhetőek, ha nem is mindig közvetlenül, azonban fejlesztési időszakonként változnak a célok, a hangsúlyok. A 2014-2020-as időszakban a tanulás, tudásgyarapítás, ismeretszerzés (köznevelésben résztvevők, egész életen át tartó tan...

Tovább olvasom ›

Pető Lilla: Kapcsolatháló elemzés – módszertani bemutatás és kutatási eredmények

2021.11.21.
Pető Lilla: Kapcsolatháló elemzés – módszertani bemutatás és kutatási eredmények

Absztrakt: A kutatásomban a közművelődési feladatellátók hazai és nemzetközi kapcsolatait vizsgáltam. Az adatgyűjtés eszközének én is, mint sok más hálózatkutató, a kérdőíves módszert választottam. Ennek oka egyrészt a nagyszámú érintett, másrészt a fizikai távolság az egyes elérni kívánt közművel...

Tovább olvasom ›

Szabóné Tóth Judit: Az alulról szerveződő közművelődés fénykora – közösségépítés egy hajdú településen a 19. századtól a II. világháborúig

2021.11.21.

Absztrakt: A polgárosodás kezdetével a magyar társadalmi élet elkezdett felpezsdülni. Sorra jelentek meg a civil társaságok, egyesületek, melyekben a részvétel önkéntes volt. Szerte az országban létrejöttek olvasókörök, kaszinók, dalárdák. Hajdúnánás kulturális életében – az országos tendenci...

Tovább olvasom ›

Tóthné Boda Éva Mária: A neofolklór jelenségek vizsgálata a népi ékszerkészítésben

2021.11.21.
Tóthné Boda Éva Mária: A neofolklór jelenségek vizsgálata a népi ékszerkészítésben

„Ez a kislány gyöngyöt fűz,
kék a szeme, mint a tűz.”

(népdal)  [1]

 


Absztrakt: A 21. század első évt...

Tovább olvasom ›