Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Aktuális

Dóri Éva – Koller Inez – Koltai Zsuzsa: A Baranya megyei nemzetiségek kultúraközvetítő és közösségszervezői tevékenységét meghatározó rendelkezések, stratégiák és ajánlások

2022.06.30.
Dóri Éva – Koller Inez – Koltai Zsuzsa:  A Baranya megyei nemzetiségek kultúraközvetítő és közösségszervezői tevékenységét meghatározó rendelkezések, stratégiák és ajánlások

Absztrakt: A publikáció a 2021 szeptembere és 2022 augusztusa között lebonyolított „Kultúraközvetítés és közösségi élet a Baranya megyei nemzetiségek körében” című kutatás előtanulmányaként feltárja a Baranya megyei nemzetiségek kulturális és közösségi életének kereteit, illetve a nemzetiségi...

Tovább olvasom ›

Fintor Gábor – Szabó József: A helyi média lehetőségei a pandémia idején

2022.06.30.
Fintor Gábor – Szabó József:  A helyi média lehetőségei a pandémia idején

Absztrakt: A világjárvány az emberek nagy részét elzárta azoktól a megszokott eseményektől, azoktól a rendezvényektől, amik számukra kulturális élményt nyújtottak a járvány kitörése előtt. Szinte az egyetlen lehetőség a kulturális információk megszerzésére a média volt. A televízió továbbra is fon...

Tovább olvasom ›

Gulyás Barnabás: A rendezetlen rendszer: az ifjúsági munka útkeresése

2022.06.30.
Gulyás Barnabás: A rendezetlen rendszer: az ifjúsági munka útkeresése

Absztrakt: Magyarországon az elmúlt, több mint 30 év ifjúsági munkát érintő változásait és fejlődését vizsgálva; - annak többnyire ad hoc jellegéből fakadóan - a jobbító szándékot zászlajára tűző kezdeményezéseket találunk. Ezek között egyaránt vannak alulról szerveződő, együttműködésben zajló és...

Tovább olvasom ›

Hegyi-Halmos Nóra – Mohos Edina – D. Babos Zsuzsánna: Az élethosszig tartó tanulás szemlélete a Pest megyei közművelődési intézményekben és közösségi színtereken

2022.06.30.
Hegyi-Halmos Nóra – Mohos Edina – D. Babos Zsuzsánna: Az élethosszig tartó tanulás szemlélete a Pest megyei közművelődési intézményekben és közösségi színtereken

Absztrakt: Jelen tanulmányunkban az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit vizsgáljuk a Pest megyei közművelődési intézményekben és közösségi színtereken. Elméleti áttekintésünk során tisztázzuk a vonatkozó fogalmakat (formális, nem-formális és informális tanulás, autonóm és kulturális tanulás...

Tovább olvasom ›

Kuthy-Megyesi Judit – Miklósi Márta: Közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás egy életen át

2022.06.30.
Kuthy-Megyesi Judit – Miklósi Márta: Közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás egy életen át

Absztrakt: Elméleti tanulmányunkban a közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás (vö. Juhász és Szabó 2016) és az egész életen át tartó, az egész életre kiterjedő tanulás kapcsolatát, illetve annak nemzetközi és hazai dimenzióit mutatjuk be. Munkánk első szakaszában a jogszabályi sajátoss...

Tovább olvasom ›