Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Kulturális Szemle – II. évfolyam a 2015. évi 1. szám összefoglalója


2015-11-04

Kulturális Szemle – II. évfolyam a 2015. évi 1. szám összefoglalója

A Kulturális Szemle 2015. évi 1. száma Juhász Erika főszerkesztő ajánlásával kezdődik, amelynek vezérfonala a Kulturális Szemle küldetésének és az aktuális számának ismertetése. A folyóirat korábbi számaihoz hasonlóan a 2015. évi 1 szám is ugyanazon rovatokra épül, mint a korábbi lapszámok, amelyek a következők: Nemzetközi kitekintés, Hazai tudományos műhely, Junior kutatóműhely, Könyvajánlat, recenziók, valamint Tudományos konferenciák hírei.

Nemzetközi kitekintés rovatban Szűcs Tímea a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori képzésben részt vevő doktorandusza írt „Alapfokú zenetanulási lehetőségek a Partiumban” címmel tanulmányt, amelynek célja a Partium területén lévő zeneiskolák (Beregszász, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nyíregyháza, Debrecen) összehasonlítása működésük és fejlődési lehetőségeik alapján.

Az ezt követő Hazai tudományos műhely címet viselő rovatban Szabó József „Kultúrandragógia”, Szóró Ilona „A műkedvelő tevékenység közösségformáló szerepe az olvasókörökben”, Ponyi László „Kulturális jog – kulturális feladatellátás – kulturális alapellátás. Megjegyzések a kulturális alapellátás fogalom- és rendszerbeli megközelítéseihez”, G. Furulyás Katalin „Mit gondolunk a műveltségről?”, Dudás Katalin „Az amatőr művészeti tevékenység hatása a szubjektív életminőségre és a lelki egészségre” és Novák Erzsébet „Digitális írástudás a szakadék két oldalán” című írásai olvashatóak.

Junior kutatóműhely rovatban Izer Boglárka Debreceni Egyetem Andragógia szakos volt hallgatójának tanulmánya olvasható „A kulturális közfoglalkoztatás jellemzői” címmel, amely tanulmány forrása a szerző XXXII. Országos Tudományos és Diákköri Konferencia Emberi Erőforrás Tanácsadás és Felnőttképzés című zsűriének I. helyezést elért dolgozata volt. A rovat másik tanulmány Mászlai Olga, szintén Debreceni Egyetemi Andragógia szakos hallgató írása, aki „Az idősek non-formális és informális tanulásának főbb színterei, lehetőségei”-ről írt.

Könyvajánlat, recenziók rovatban Szűcs Tímea Váradi Judit könyvét mutatja be, amely a „Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének. Alcím: Marketingstratégia a tanórán kívüli zenei ismeretterjesztéshez.” címet viseli.

Az utolsó, Tudományos konferenciák címet viselő rovatban Juhász Erika és Izer Boglárka ír a XXXII. Országos Tudományos és Diákköri Konferenciáról, az ott bemutatott tudományos dolgozatokról és eredményekről, valamint felsorolják az Andragógia altagozatban helyezést elért hallgatókat és díjazott pályamunkáikat.

 

A 2015. évi 2. számba is várjuk a publikációkat a ksz@nmi.hu e-mail címre. A publikálás feltételei itt találhatóak: https://kulturalisszemle.hu/storage/app/media/dokumentumok/KSZ-sablon.docx

A publikációs határidő: 2015. november 20.

 

Hasznos olvasmányélményeket kívánunk!